Jakość powietrza w Komorowicach

Indeks jakości powietrza:

Ostatnie 24 godziny

Archiwum:

Indeks Jakości Powietrza PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3
0-1 Bardzo dobry 0-20 0-12
1-3 Dobry 20-60 12-36
3-5 Umiarkowany 60-100 36-60
5-7 Dostateczny 100-140 60-84
7-10 Zły 140-200 84-120
>10 Bardzo zły >200 >120