Umowa na opracowanie projektu nowej drogi

28 listopada 2022 1468

Nowopiekarska coraz bliżej. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podpisał umowę na opracowanie projektu pierwszego z dwóch odcinków przyszłej Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Bielska-BiałejBudowa połączenia ul. Warszawskiej z Krakowską to kolejna i w najbliższych latach największa planowana inwestycja drogowa w mieście. Przyszłe połączenie ułatwi transport kołowy w północno-wschodnich dzielnicach miasta. Będzie też komponentem przyszłego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.

Zmieniające się uwarunkowania, w tym nieprzewidywalna inflacja i trudna sytuacja na rynku budowlanym sprawiły, że miasto podjęło decyzję o przystąpieniu do inwestycji w dwóch etapach. Najpierw powstanie więc odcinek pomiędzy ulicami Warszawską i Wyzwolenia, czyli odcinek A. W drugiej kolejności rozpocznie się budowa odcinka B - od ulicy Wyzwolenia do Krakowskiej.

Koncepcja całościowa inwestycji została opracowana na początku bieżącego roku. Kolejnym etapem, umożliwiającym wystąpienie o dofinansowanie, jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej. MZD podpisał właśnie umowę na jej sporządzenie. Dokumentacja obejmie budowę dwujezdniowej drogi o długości 1,9 km wraz z chodnikiem i pasem zieleni po jednej stronie oraz ścieżką rowerową i zielenią po drugiej na odcinku A, czyli pomiędzy ulicami Warszawską i Wyzwolenia. Dokumentację opracuje wyłoniona w przetargu firma Mosty Katowice sp. z o.o. Po otrzymaniu dokumentacji, gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy pierwszego odcinka obwodnicy w ramach przyjętego przez Komisję Europejską programu FEnIKS 2021-2027, który dopuszcza realizację inwestycji drogowych realizowanych przez miasta na prawach powiatu, a wskazanych w kontraktach programowych dla poszczególnych województw.

Odcinek A od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia, jak wspomniano wyżej, ma długość ok. 1900 m. Rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Czechowicką przechodząc przez tereny należące do PKP, dalej przez zurbanizowany rejon ulic: Trakcyjnej, Michała Grażyńskiego i Komorowickiej. Na sporym odcinku wykorzysta także korytarz istniejącej ul. Piekarskiej aż do ul. Wyzwolenia. W ramach pierwszego etapu tylko w ciągu głównym ulicy powstaną aż 4 nowe ronda. Założenia koncepcyjne przewidują budowę półotwartego tunelu, nad którego konstrukcją pobiegną dotychczasowe linie kolejowe.

W rejonie obecnego skrzyżowania ulic Komorowickiej z Piekarską powstanie zupełnie nowy, bezkolizyjny układ komunikacyjny. W tym rozwiązaniu ul. Komorowicka przebiegnie pod linią kolejową i projektowaną obwodnicą. Planowana infrastruktura drogowa obejmuje także budowę zjazdów i połączeń z istniejącymi w sąsiedztwie firmami i instytucjami. Starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych są konieczne, bowiem przewidywany koszt samej budowy drogi głównej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia to ok. 300 mln zł. Dodać należy, że kwota ta była szacowana w lutym tego roku. Kolejnym krokiem do uzyskania przez gminę wsparcia jest więc opracowanie dokumentacji projektowej, co przez podpisanie umowy z katowickim biurem projektowym, właśnie następuje.
adminźródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Komentarze