Rada Osiedla Komorowice Krakowskie

SKŁAD: Andrzej Kraus (przewodniczący), Urszula Szabla (wiceprzewodnicząca), Urszula Sierek (sekretarz), Elżbieta Droździk (skarbnik), Zbigniew Iciek, Bożena Knybel, Krzysztof Łukoś, Grażyna Sokołowska, Roman Hałat, Jacek Jamborski, Janina Lepianka, Adam Mikrut, Marek Móll, Zdzisław Szukiełowicz, Paweł Wnęk

SIEDZIBA:
Dom Kultury w Komorowicach Krakowskich, ul. Olimpijska 16

DYŻURY:
W każdą środę w godzinach 17.00-18.00

ZEBRANIA:
Ostatni czwartek miesiaca.

KONTAKT:
tel. (33) 498 77 52 (czynny w godzinach dyżurów)
rada.osiedla.kk@gmail.com