Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - wzór. Jak go napisać?

28 listopada 2022 474

Artykuł sponsorowany

Kiedy potrzebny będzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? To dokument, który umożliwia pełne zarządzanie odziedziczonym majątkiem. Co prawda do samego dziedziczenia dochodzi już w chwili otwarcia spadku - a zatem z chwilą śmierci spadkodawcy - jednak nie daje to jeszcze pełni praw, dlatego nie możesz chociażby sprzedać uzyskanej w ten sposób nieruchomości. Wyjaśniamy, jak wyglądają formalności, z jakimi wiąże się nabycie spadku i jak przygotować wniosek.1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

2. Stwierdzenie nabycia spadku - kiedy będzie potrzebne?

3. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - najważniejsze informacje


Wyjaśniliśmy już, w jakim celu składa się wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dodajmy, że to dokument, który pojawia się zarówno wtedy, gdy analizujemy dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się w sądzie właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Po jego złożeniu rozpoczyna się postępowanie sądowe, którego zadaniem jest rozstrzygnięcie podstawowych kwestii - takich jak ustalenie, kto z uczestników postępowania, na jakich zasadach i w jakiej części dziedziczy.

Złożyć wniosek może każdy, kto ma w związku ze stwierdzeniem nabycia spadku interes prawny - nie tylko spadkobierca, ale również wierzyciele spadkodawcy. Pamiętaj, że jeśli zmarły pozostawił po sobie długi, korzystne będzie odrzucenie spadku u notariusza.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Procedura kończy się wydaniem dokumentu potwierdzającego tytuł dziedziczenia wymienionych osób. Przygotowuje się go w sądzie lub w kancelarii notarialnej na wniosek spadkobiercy.

Stwierdzenie nabycia spadku - kiedy będzie potrzebne?

W jakim celu składa się wniosek? Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, to niezbędny krok na drodze do możliwości pełnego zarządzania odziedziczonym majątkiem. Kiedy spadkobierca zechce sprzedać nieruchomość lub wypłacić pieniądze z banku, będzie potrzebował właśnie takiego dokumentu.

Złożenie wniosku jest możliwe w dowolnym momencie - zarówno w chwili otwarcia spadku, bezpośrednio po śmierci spadkodawcy, jak i po pewnym czasie. Najczęściej spotykaną praktyką jest uruchamianie procedury dopiero w momencie konkretnych planów co do spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - najważniejsze informacje

Gdy obawiasz się, że pominiesz ważne informacje we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wzór takiego dokumentu może okazać się bardzo pomocny. W dokumencie powinny zostać zawarte: oznaczenie sądu, pełne dane wnioskodawcy, spadkodawcy i spadkobierców, a także sformułowanie żądania (żądanie stwierdzenia, że spadek nabył wnioskodawca albo inne osoby) oraz uzasadnienie wniosku.

Pamiętaj, by wniosek własnoręcznie podpisać.