Pół wieku Męskiego Chóru "Harfa"

19 grudnia 2022 1387

Działający w Domu Kultury w Komorowicach Męski Chór Harfa obchodzi 50-lecie swojego istnienia. 17 grudnia w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej odbył się jubileusz chóru.

Pół wieku Męskiego Chóru "Harfa" • fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UM w BB, 5 zdjęć


Na jubileusz przybyło wielu znamienitych gości oraz związane przed laty z chórem osoby, m.in. zastępca prezydenta Adam Ruśniak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Karol Markowski i Piotr Ryszka oraz radne Urszula Szabla i Małgorzata Zarębska, poseł Przemysław Drabek i radna wojewódzka Ewa Żak.

W imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego głos zabrał jego zastępca Adam Ruśniak, odczytał specjalny list włodarza miasta.

- Trudno przecenić zasługi, jakie chórzyści Harfy położyli w ciągu minionego półwiecza dla rozwoju i popularyzacji kultury śpiewaczej w naszym mieście. Trudno też zliczyć ilu wiernych słuchaczy pozyskali za sprawą licznych koncertów, a przede wszystkim dzięki swojemu talentowi i pasji do muzyki. To, co wyróżnia zespół na tle innych chórów, to przede wszystkim bogaty i różnorodny repertuar, na który składają się pieśni patriotyczne, religijne, ludowe, a także utwory muzyki rozrywkowej. Właśnie ze względu na szeroki wachlarz wykonywanych pieśni koncerty Harfy są często znakomitym dopełnieniem wielu imprez kulturalnych i uroczystości kościelnych, odbywających się w Bielsku-Białej. Warto wspomnieć o wieloletniej współpracy Harfy z zagranicznymi chórami, co zaowocowało wieloma wspólnymi projektami artystycznymi. Najbardziej zażyłe relacje wiążą chórzystów Harfy z członkami Chóru Sucha z czeskiej Suchej Górnej oraz Chóru Wolfsburg z naszego niemieckiego miasta partnerskiego. To co należy podkreślić to fakt, że członków Harfy łączy nie tylko zamiłowanie do muzykowania, ale także silne i zażyłe relacje osobiste. Mam nadzieję, że kolejne lata działalności Chóru będą równie udane i owocne jak mijające właśnie pół wieku. Życzę wszystkim chórzystom Harfy wielu artystycznych sukcesów, wytrwałości na muzycznej drodze, realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności - napisał Jarosław Klimaszewski.

W imieniu Rady Miejskiej Bielsku-Białej gratulacje złożył wiceprzewodniczący RM Karol Markowski.

Obecny dyrygent chóru Bogdan Desoń tak wspomina rozpoczęcie współpracy z chórem: - Kiedy zaproponowano mi kierownictwo artystyczne Chóru Męskiego Harfa, nie wahałem się ani chwili. Poczułem się zaszczycony, bo to zespół zasłużony, który przez pół wieku zapisał się złotymi zgłoskami w tak bogatej historii chórów Bielska-Białej i całego Podbeskidzia. Niewiele jest takich, typowo męskich chórów w Polsce. Objąłem kierownictwo muzyczne w szczególnym czasie końca pandemii oraz zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszu 50-lecia. Za nami kilkanaście miesięcy wspólnej, wytężonej, ale i owocnej pracy. Jestem bardzo dumny z zespołu, który, realizując swoją pasję i muzyczne zainteresowania, wciąż się rozwija i podejmuje nowe artystyczne wyzwania.

Z okazji jubileuszu przygotowano specjalne wydawnictwo pt. Rozśpiewane pół wieku, w którym nakreślono historię tego zespołu.

Chór Harfa powstał w 1972 roku jako zespół mieszany. Kluczowa w tym względzie była rola pań, działaczek Koła Gospodyń Wiejskich z Komorowic Krakowskich. To one, wspólnie z męskimi miłośnikami śpiewu, postanowiły powołać do życia zespół przy dawnym Domu Ludowym im. Jana Paderewskiego - dziś to Dom Kultury w Komorowicach, placówka Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.
5 kwietnia 1972 roku sprecyzowano cele i zadania i nazwę chóru. Kierownictwo artystyczne powierzono znanemu na Podbeskidziu działaczowi muzycznemu Zenonowi Szymańskiemu. Skład zespołu szybko się rozrastał, pozyskując w szeregi kobiety, mężczyzn oraz młodzież ze szkoły podstawowej w Komorowicach. Jednak pod koniec 1973 roku pojawiły się trudności z niedoborem głosów żeńskich. Walne zebranie zwołane 17 stycznia 1974 roku zawiesiło działalność chóru mieszanego, powołując w zamian chór męski. Odtąd zespół pod nazwą Męski Chór Harfa.
Pod kierownictwem charyzmatycznego i bardzo energicznego Zenona Szymańskiego chór już w 1974 roku uzyskał drugą lokatę w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Amatorskich, organizowanym przez Zarząd Główny Spółdzielni Samopomoc Chłopska. W następnym roku zajął II miejsce w okręgowych eliminacjach zespołów chóralnych i otrzymał nagrodę Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
To były początki występów koncertowych. W następnych latach chór występował podczas okolicznościowych wydarzeń kulturalnych i religijnych. Dawał koncerty kolęd i pastorałek, a także pieśni wielkanocnych. Opracowany repertuar pieśni patriotycznych i ludowych pozwalał im śpiewać na imprezach świeckich. Od 1975 roku Męski Chór Harfa jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej.
W 1986 Harfa wzięła udział w Święcie Pieśni organizowanym przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy na Zaolziu. Występowała razem z zespołem Sucha w Suchej Górnej. Wtedy rozpoczyna się intensywna współpraca pomiędzy zespołami.
W 1988 umarł nagle długoletni dyrygent Zenon Szymański. Krótko chórem dyryguje Leszek Pollak. W listopadzie tego samego roku kierownictwo objęła Urszula Pępkowska, akompaniatorką została Ewa Bąk.

27 października 2007 r. w Domu Kultury Włókniarzy świętowano jubileusz 35-lecia zespołu. Chórem w tamtym czasie dyrygował Andrzej Mozgała, po tym jak w 2004 roku, po piętnastu latach pracy, z prowadzenia formacji zrezygnowała Urszula Pępkowska. W grudniu 2007 roku opiekę artystyczną nad chórem na dwa lata objęła Jolanta Gwizdoń, ponieważ Andrzej Mozgała po ślubie wyjechał z żoną do Przemyśla.
22 lutego 2011 roku zarząd chóru podjął decyzję o powierzeniu funkcji dyrygenta Annie Ostrowskiej, dotychczasowej akompaniatorce. Pod jej kierownictwem chór czynił przygotowania do jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej. Zespół otrzymał liczne wyróżnienia i dyplomy. Pani Anna prowadziła chór do 2021 roku. Od tego czasu do dzisiaj chórem dyryguje Bogdan Desoń.


Dorobek Artystyczny Męskiego Chóru Harfa w latach 2012-2022:wydane płyty
Za Gwiazdą (rok wyd. 2013) — płyta z kolędami z gościnnym udziałem organisty Arkadiusza Bialica. Dyryguje Anna Ostrowska.
Piosenka jest dobra na wszystko (rok wyd. 2017) — płyta z utworami kabaretowymi i rozrywkowymi, nagrana z pianistką Nataszą Firlej. Dyryguje Anna Ostrowska.

sukcesy
2012 XXI Tyskie Wieczory Kolędowe Chór Harfa po raz pierwszy wziął udział w konkursie ogólnopolskim.
2012 (październik) Jubileuszowy Koncert z okazji 40-lecia Chóru — uhonorowanie Złotą Odznaką przez Polski Związek Chórów i Orkiestr.
2014 (październik) Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem w Bielsku-Białej. Srebrny Dyplom w ramach Przeglądu Chórów Seniora.
2015 (październik) — Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem w Bielsku-Białej. Brązowy Dyplom w ramach Przeglądu Chórów Seniora.
2015 (październik) — II miejsce na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej w Kętach.
2018 Występy i koncerty z okazji 100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości:
11 listopada — w Domu Ludowym w Bestwinie
17 listopada — w Domu Pomocy Społecznej w Komorowicach
23 listopada — w Domu Kultury w Komorowicach podczas wieczoru z pieśnią patriotyczną Razem dla Niepodległej
2019 (styczeń) — Rodzinne kolędowanie z publicznością zgromadzoną w komorowickim Domu Kultury.
2019 (26 października) — udział w uroczystościach obchodów 100-nej rocznicy powstania Domu Młodzieży im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bielsku-Białej Komorowicach, obecnej siedziby Domu Kultury.
2020 (7 marca) Koncert z okazji Dnia Kobiet — Dom Kultury w Komorowicach.

Od 10 marca 2020, ze względu na obostrzenia sanitarne, związane z pandemią koronawirusa, została wstrzymana działalność artystyczna chóru (zawieszono koncerty i próby). Paradoksalnie właśnie w tym czasie chór Harfa zyskał rozgłos medialny za sprawą nagrania piosenki pt. Głęboka pandemia (na melodię Głęboka studzienka, z tekstem Jana Wróbla), która zyskała rozgłos w mediach społecznościowych i została wyemitowana w popularnym ogólnopolskim programie telewizyjnym Teleexpress.

2020 (listopad) — nagranie on-line koncertu pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.
2022 (9 marca) Koncert pt. Specjalnie dla Pań z okazji Dnia Kobiet, który odbył się w Domu Kultury w Komorowicach pod batutą nowego dyrygenta Bogdana Desonia.
Męski Chór Harfa aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, występując podczas imprez okolicznościowych i koncertując, m.in. w kościołach.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze