Referendum w Bielsku-Białej. Odpowiemy na 3 pytania

14 kwietnia 2023 654

16 kwietnia br. odbędzie się pierwsze w historii odrodzonego samorządu w Bielsku-Białej referendum. Bielszczanie zdecydują w nim o trzech ważnych dla miasta kwestiach.

fot. komorowice.pl


Rada Miejska zdecydowała, że mieszkańcy będą w referendum odpowiadać na trzy pytania:
1) Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni odpadów) w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17c (teren byłej ciepłowni)?
2) Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu gminy Bielsko-Biała zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?
3) Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem autobusów, zaopatrzenia we wskazanych godzinach, TAXI, służb miejskich, mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, rowerów?


Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej 30 proc. bielszczan uprawnionych do głosowania.

Głosowanie będzie się odbywać 16 kwietnia w godz. 7.00-21.00 w 77 obwodowych komisjach do spraw referendum na terenie miasta, wyznaczonych obwieszczeniem prezydenta miasta z 1 marca 2023 roku.

W lokalach wyborczych głosujący otrzymają karty do głosowania - wydrukowane jednostronnie na białym papierze formatu A4 ze ściętym pod kątem 45° prawym górnym rogiem. Na karcie pod każdym z pytań będą dwa warianty odpowiedzi - TAK i NIE - oba poprzedzone kratką na postawienie znaku X - oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na pytanie. W dolnej części karty umieszczona będzie informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Karta zostanie opatrzona odciskami pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum oraz Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Przygotowana będzie również nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a.
Wzór karty do głosowania w załączniku.

Szczegóły i dokumenty dotyczące referendum: https://bielsko-biala.pl/referendum
https://bip.um.bielsko.pl/m,526,referendum-lokalne-2023.html
admin

Komentarze