Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego

23 maja 2023 703

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2023 rok. Głosy tradycyjnie i elektronicznie można oddawać do 31 maja.To 10. edycja BOBB. Przypomnijmy, że zlikwidowano w niej podział na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe - oznacza to, że każdy mieszkaniec może głosować na dowolny projekt. Do rozdysponowania jest 8 mln zł.

Projekty do tej edycji można było składać od 21 marca do 21 kwietnia 2022 roku; bielszczanie złożyli ich w sumie 17, ale nie wszystkie zakwalifikowały się do etapu głosowania.

Na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego https://obywatelskibb.pl/projekty widoczne są tylko te projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy weryfikacji i można na nie głosować. W sumie jest ich trzynaście.

Moduł do głosowania elektronicznego znajduje się pod adresem www.obywatelskibb.pl. Po wejściu na stronę należy wybrać zakładkę GŁOSOWANIE lub kliknąć w przycisk z napisem ZAGŁOSUJ NA PROJEKT widoczny na głównej stronie Budżetu Obywatelskiego, co spowoduje automatyczne przekierowanie do listy projektów dopuszczonych do głosowania, a następnie odszukać interesujący nas projekt, klikając przycisk WYBIERZ widoczny przy każdym dopuszczonym do głosowania projekcie. W następnym kroku wyświetli się formularz z polami, w które należy wpisać odpowiednie dane. Obowiązuje zasada, że głosujący ma prawo zagłosować na jeden wybrany projekt.

Podczas głosowania elektronicznego uprawniony mieszkaniec wpisuje do formularza elektronicznego numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny (bezpłatna wiadomość SMS) w celu autoryzacji głosu. Przepisanie ww. kodu do formularza elektronicznego i jego zatwierdzenie kończy głosowanie.

Uwaga: z wykorzystaniem jednego numeru telefonu komórkowego może zagłosować na jeden projekt tylko jeden mieszkaniec Bielska-Białej.

Do głosowania elektronicznego potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu komórkowego (aktywny w dowolnej sieci), który posłuży do opisanej powyżej autoryzacji głosu.

Dla ważności głosowania konieczne jest także zaznaczenie oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze ustalania wyników głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej.

W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16. roku życia, w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Interaktywny formularz głosowania udostępniony jest na stronie internetowej BOBB www.obywatelskibb.pl od godziny 00.00 15 maja do godziny 24.00 31 maja 2023 roku.

Głosowanie tradycyjne odbywa się wyłącznie w punktach głosowania - w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18 od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartek od 8.00 do 18.00, a w piątek od 8.00 do 15.00. Punkty głosowania są czynne w dni robocze właśnie od 15 do 31 maja włącznie, natomiast nie będą czynne w soboty i w niedziele.

Karta do głosowania na projekty dla mieszkańców Bielska-Białej liczy dwie strony formatu A4 i zawiera pola przewidziane do wpisania numeru identyfikacyjnego (ID) projektu, któremu głosujący chce udzielić poparcia. W przypadku tej formy głosowania obowiązuje taka sama zasada jak przy głosowaniu elektronicznym, tzn. głosujący ma prawo oddać głos na jeden projekt. Głosowanie polega na wpisaniu numeru ID (nr identyfikacyjnego) jednego wybranego projektu, któremu głosujący udziela poparcia, oraz wypełnieniu pozostałych danych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Głosujący składa także swój podpis w dolnym prawym rogu pierwszej strony karty do głosowania. Na odwrocie karty znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z której treścią należy się zapoznać przed wrzuceniem wypełnionego formularza do specjalnie przygotowanej urny.

W przypadku głosowania osób, które do ostatniego dnia głosowania nie ukończyły 16. roku życia, w karcie należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Wykaz wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów jest dostępny w obu punktach głosowania. W ten sposób głosujący może odnaleźć tytuł zadania oraz numer ID projektu, któremu chce udzielić poparcia, oraz zapoznać się z krótkim opisem projektu i kwotą szacunkową przeznaczoną na realizację zadania. Karty do głosowania są dostępne wyłącznie w punktach głosowania w dniach i godzinach ich funkcjonowania, a wydają je pracownicy obsługujący punkty głosowania po okazaniu przez mieszkańca dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze