Odwołanie od decyzji zespołu

21 października 2015 3492

Wnioskodawczyni osiedlowego projektu budowy centrum rekreacyjno-parkowego przy ulicy Opłotek złożyła odwołanie. W treści artykułu publikujemy odwołanie od decyzji zespołu weryfikacji i opiniowania projektów budżetu obywatelskiego.ODWOŁANIE OD DECYZJI ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016

Teren wskazany przeze mnie we wniosku jest jednym terenem miejskim w obrębie Komorowic Śląskich, na którym możliwa jest realizacja tego typu projektów. Sprzedaż lub zamiana powyższego terenu zamknie ostatecznie możliwość podobnych inicjatyw w tym rejonie naszego miasta. Komorowice Śląskie pozostaną bez możliwości rozwoju tego typu inwestycji służącym mieszkańcom. Jak sama nazwa Budżetu Obywatelskiego wskazuje ma on służyć właśnie takim inwestycjom.

Działka 361/4 należy do miasta od kilkunastu lat,a w niedawnym czasie (czerwiec/lipiec 2015) była przewidziana pod PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Rada osiedla wraz dużą grupą mieszkańców wydała negatywną opinię na temat inwestycji związanej z PSZOK.
W momencie kiedy mieszkańcy podjęli inicjatywę aby nieużytek zagospodarować miasto planuje powyższą działkę sprzedać lub zamienić.

Dodatkowo w ostatnim budżecie zrealizowano podobny projekt siłowni plenerowej w naszej dzielnicy niezgodnie z założeniami wnioskodawcy. Projekt ten bez konsultacji ze zgłaszającym zmienił lokalizację ze skrzyżowania Mazancowickiej z Grażyńskiego w okolice ronda Ofiar Katynia. Nie trzeba być mieszkańcem Komorowic Śląskich, żeby stwierdzić, że zmiana lokalizacji w zasadzie uniemożliwi mieszkańcom Komorowic Ślaskich korzystania z tej inwestycji (siłownia na świeżym powietrzu). Lokalizacja na granicy dzielnicy Komorowic Śląskich w otoczeniu wyłącznie sporych fabryk - do najbliższego zamieszkałego domu jest kilka kilometrów.

Z uwagi na przebiegającego linię wysokiego napięcia oraz przewidziany pas techniczny pod elementy infrastruktury energetycznej sprzedaż lub zamiana wspomnianej działki (361/4) może trwać kilka lat, a w ostateczności może okazać się niemożliwa. Mając na uwadze powyższe potencjalny inwestor nie będzie mógł na powyższej działce zrealizować inwestycji budowlanej.

Odrzucona przez Zespół Weryfikujący propozycja dawała Komorowicom Śląskim możliwość stworzenia miejsca, z którego będzie korzystać większość mieszkańców tej dzielnicy. Graniczy ono bezpośrednie z osiedlem domów jednorodzinnych. Jej lokalizacja umożliwia dojście od ulic Opłotek oraz Botanicznej. Spory teren daje możliwość zagospodarowania w taki sposób aby mogły z niego korzystać osoby w każdym wieku. Place zabaw dla dzieci i młodzieży, plenerowa siłownia dla ludzi aktywnych fizycznie (w każdym wieku) jak również osób starszych. Teren pozwala na dalszy rozwój, np. zaprojektowanie alejek spacerowych wraz z ławkami (dla matek z dziećmi). Zależy mi również aby docelowo wskazane we wniosku krzewy oraz drzewa stworzyły coś na wzór parku dendrologicznego.

Na ten moment Komorowice Śląskie nie pozbawione są jakiejkolwiek infrastruktury przeznaczonej dla użytku publicznego (brak lokalu dla seniorów, siłowni na wolnym powietrzu, terenów zielonych - miejsc do spacerów).

Wniosek ten jest pierwszym etapem do rozpoczęcia wyżej wymienionych inwestycji przy zaakceptowaniu przez Urząd naszej lokalizacji (działka 361/4).

Proszę o pozytywne rozpatrzenie powyższego odwołania.
admin

Komentarze