Przystanek kolejowy bliżej ulicy Mazańcowickiej!

17 listopada 2023 1242

PKP PLK przygotowuje się do przebudowy linii kolejowej na odcinku Czechowice-Dziedzice - granica państwa. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest zmiana lokalizacji przystanku kolejowego Bielsko-Biała Komorowice.

Lokalizacja istniejącego przystanku kolejowego • fot. komorowice.pl


W czwartek 16 listopada w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Żywiec - granica państwa.

Podczas spotkania przedstawiono wybrany wariant inwestycyjny, a w tym planowany zakres inwestycji, który został opracowany w oparciu o dane zebrane w trzech turach konsultacji społecznych, a także prace koncepcyjne projektantów branżowych oraz uzgodnienia z wybranymi podmiotami zewnętrznymi.

Zmiany, które najbardziej nas interesują, dotyczą przystanku kolejowego Bielsko-Biała Komorowice. Zaproponowane przez projektantów rozwiązanie polega na zmianie lokalizacji przystanku kolejowego z rejonu ulicy Chochołowskiej w kierunku południowym.

Nowy przystanek kolejowy powstanie po północnej stronie ulicy Mazańcowickiej • fot. komorowice.pl


Nowy przystanek kolejowy zostanie zlokalizowany nieopodal ulicy Mazańcowickiej (za firmą Scarlet). Dojście do przystanku kolejowego z peronem wyspowym będzie możliwe chodnikiem w spadku od ulicy Mazańcowickiej oraz schodami od istniejącego przejścia pod torami między ulicą Konwojową a ulicą Katowicką.

Przebudowany zostanie także wiadukt kolejowy w ciągu ulicy Mazańcowickiej wraz z samą ulicą. Powstanie ścieżka rowerowa, a przy przystanku kolejowym parking rowerowy.

Skrajnia wiaduktu w ciągu ulicy Mazańcowickiej zostanie zwiększona • fot. komorowice.pl


Zostanie utrzymany dotychczasowy przejazd z rogatkami w ciągu ulicy Chochołowskiej, jednak tamtejszy układ drogowy zostanie poszerzony, a łuki skrzyżowania ulicy Chochołowskiej z ulicą Konwojową odpowiednio wyprofilowane.

Ponadto projektant zaproponował montaż wzdłuż linii kolejowej ekranów dźwiękochłonnych.

Studium wykonalności dla tej inwestycji opracowuje konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. - Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. Projekt realizowany jest na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i obejmuje linię kolejową nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń.
admin

Komentarze