Parafia podsumowała 2023 rok. Spadła liczba chrztów i ślubów

3 stycznia 2024 1946

Sylwestrowe nieszpory w niedzielę 31 grudnia były okazją do modlitwy dziękczynnej oraz informacji na temat stanu parafii. Przekazał je zebranym ks. proboszcz Tomasz Błachut.

fot. komorowice.pl


Informacja opublikowana na stronie parafii www.komorowice.bielsko.pl:

W podsumowaniu mijającego roku ks. proboszcz zwrócił uwagę na mocne ożywienie duszpasterstwa. W parafii działa 17 grup modlitewnych i formacyjnych, skupiających dzieci, młodzież, dorosłych i całe rodziny. Bardzo energicznie w życie parafii angażuje się Parafialna Rada Duszpasterska. Prężnie działa Caritas. W minionym roku pojawiły się nowe inicjatywy religijne i społeczne. Zainicjowaliśmy katechezę dorosłych. Działają dwie schole - młodzieżowa oraz seniorsko-dziecięca. Teatr parafialny właśnie przygotowuje Jasełka. Cieszyliśmy się piknikiem parafialnym z okazji odpustu świętojańskiego. Żywa jest stosunkowo młoda tradycja organizacji Orszaku Trzech Króli. Rok zakończyliśmy świętowaniem jubileuszy małżeńskich.

Ks. proboszcz przedstawił również statystykę duszpasterską. W roku 2023 w naszym kościele sakrament chrztu przyjęło 60 dzieci (28 dziewczynek i 32 chłopców). To aż o 23 mniej (blisko jedną czwartą), niż rok wcześniej. Aż o jedną trzecią spadła liczba małżeństw sakramentalnych: w 2022 r. odbyły się 24 śluby, a w minionym roku już tylko 18. Nieznacznie wzrosła liczba pogrzebów (ze 128 w 2022 do 130 w roku ubiegłym). Do I komunii św. przystąpiło 97 dzieci, do bierzmowania - 140. Sakrament chorych kapłani udzielili około 500 razy. W minionym roku rozdaliśmy w naszym kościele 156.000 komunii św. (o 6.000 więcej niż rok wcześniej).

Ks. proboszcz wyliczył także podjęte w minionym roku prace gospodarskie. Objęły one remont kotła grzewczego w kościele oraz dachu kaplicy cmentarnej. Cały ogrom prac remontowych przeprowadzono w budynku starej plebanii: wymieniono podłogi, instalację grzewczą i energetyczną, odremontowano mieszkania i przede wszystkim zaadaptowano pomieszczenia na parterze na salki, które będą służyć spotkaniom formacyjnym wspólnot parafialnych. Rozpoczęto także instalację systemu monitoringu który obiektom parafialnym (wkrótce także budynkowi kościoła) zapewni większe bezpieczeństwo wobec pojawiających się od czasu do czasu aktów wandalizmu. Prace porządkowe objęły także rekultywację terenów zielonych, stanowiących otoczenie obiektów parafii. Przy okazji ks. proboszcz podjął starania w kierunku uporządkowania spraw własnościowych dotyczących gruntów. Okazało się bowiem, że w obrębie obejścia parafialnego są także dwa niewielkie skrawki gruntu (kilka - kilkanaście metrów kwadratowych przed domem parafialnym i na cmentarzu parafialnym), które formalnie, według zapisów w księgach wieczystych należą do miasta i Skarbu Państwa. To skutek niedopatrzeń formalnych sprzed dziesiątków lat, jednak starania o aktualizację i urealnienie stanu rzeczywistego są w toku.

Ks. proboszcz podał w zarysie plan prac do przeprowadzenie w roku 2024. W pierwszej kolejności dotyczą one modernizacji kotłowni kościoła. Z tym wiąże się także uszczelnienie okien witrażowych. Odnowienia doczekają się ławki na chórze kościoła. W kościele i wokół niego planuje się zainstalowanie systemu monitoringu. Na remont czeka także kolejna część dachu kaplicy cmentarnej a także szklana elewacja domu parafialnego. To tylko niektóre z planowanych na ten rok przedsięwzięć. O kolejnych parafianie będą informowani na bieżąco.
adminźródło: komorowice.bielsko.pl

Komentarze