Park jednak powstanie!

3 listopada 2015 5280

Mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców Komorowic Śląskich! Prezydent miasta pozytywnie rozpatrzył odwołanie od negatywnej decyzji zespołu ds. weryfikacji i opiniowania projektów budżetu obywatelskiego.

fot. zano.pl


Przypominamy, że w Komorowicach Śląskich zgłoszono tylko jeden projekt osiedlowy w ramach budżetu obywatelskiego 2016. Wniosek zakłada budowę centrum rekreacyjno-parkowego przy ulicy Opłotek. Projekt uzyskał negatywną opinię zespołu ds.weryfikacji i opiniowania projektów budżetu obywatelskiego, jednak jego autorka skorzystała z możliwości odwołania, co się opłaciło. Decyzją prezydenta miasta projekt zostanie przyjęty do realizacji w 2016 roku jako jedyny projekt w osiedlu!

Centrum rekreacyjno-parkowe przy ulicy Opłotek

Streszczenie projektu: Zadanie przewiduje zaprojektowanie i wytyczenie alejek parkowych, wykonanie trawników, zasadzenie krzewów ozdobnych i drzew, zlokalizowanie ławek.

Opis projektu: Projekt zakłada adaptację terenu przy ulicy Opłotek na centrum rekreacyjno-parkowe. W pierwszym etapie przewiduje się zaprojektowanie i wytyczenie alejek parkowych, wykonanie trawników, zasadzenie krzewów ozdobnych i drzew. Projekt przewiduje pozostawienie miejsc do instalacji w następnych etapach: urządzeń do zabaw dla dzieci, piaskownic, huśtawek, drabinek oraz dla mieszkańców: siłowni plenerowej.

Lokalizacja: Działka 361/4, obręb Komorowice Śląskie od ulicy Opłotek w Bielsku-Białej

Autor: Gertruda Wrzoł.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Lokalizacja inwestycji:
admin

Komentarze