Kompostujesz odpady? Zapłacisz mniej za śmieci

18 marca 2024 647

W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpią zmiany ważne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Od 1 marca w Bielsku-Białej zniżka z tytułu kompostowania bioodpadów wzrasta z 5 do 10 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego. Dodatkowo odbiór odpadów zielonych będzie bardziej elastyczny.

fot. pixabay


Osoby, które zgłosiły już posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie bioodpadów, a tym samym posiadają już zniżkę, otrzymają listownie zawiadomienie o zmianie wysokości ulgi. Ulga zostanie w takim przypadku zwiększona automatycznie, bez dokonywania dodatkowych czynności.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku, którzy nie zgłosili tego faktu do Urzędu Miejskiego, aby otrzymać zniżkę muszą złożyć tzw. deklarację śmieciową.

Deklarację można złożyć osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami, w pokoju nr 404 przy placu Ratuszowym 5; wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała) lub elektronicznie, za pomocą e-skrzynki podawczej UM - deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/UMB-B.

Wzór deklaracji pobrać można ze strony: https://czystemiasto.bielsko-biala.pl/rodzaje-nieruchomosci/nieruchomosc-zamieszkala/zabudowa-jednorodzinna/deklaracja.

Aby otrzymać ulgę od 1 marca, deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2024 roku.

Dodatkowo od kwietnia odbiór odpadów zielonych będzie bardziej elastyczny. Mieszkańcy sami będą mogli decydować, kiedy i w jakiej liczbie wystawią przysługujące im w ramach limitu worki na odpady zielone (limit wynosi 15 worków), jednak nie może to być więcej niż 4 worki miesięcznie od kwietnia do listopada.

Właściciele nieruchomości otrzymają w sumie 7 brązowych worków o pojemności 120 litrów od firmy wywozowej (wraz z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych), natomiast w pozostałe 8 worków (o pojemności do 120 litrów) wyposażają nieruchomości we własnym zakresie.

Więcej informacji na temat gminnego systemu gospodarki odpadami znajduje się na stronie: https://czystemiasto.bielsko-biala.pl.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze