Mieszkańcy Komorowic Ślaskich walczą o powrót SP30!

14 lutego 2017 6061

W związku z reformą oświaty, Gimnazjum nr 14 w Bielsku-Białej za trzy lata przestanie istnieć, a budynek przy ulicy Mazańcowickiej ma przejąć Szkoła Podstawowa nr 29. Część mieszkańców Komorowic nie chce do tego dopuścić i domaga się utworzenia odrębnej placówki edukacyjnej.

Gimnazjum nr 14 przy ulicy Mazańcowickiej • fot. komorowice.pl


W styczniu na sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej po wygaszeniu Gimnazjum nr 14, co ma nastąpić w 2019 roku, budynek przy ulicy Mazańcowickiej przejdzie pod jurysdykcję Szkoły Podstawowej nr 29. Według nieoficjalnych jeszcze założeń już od przyszłego roku szkolnego w szkole w Komorowicach Śląskich mają uczyć się uczniowie klas siódmych. Zaproponowane przez miasto zmiany spowodują, że Szkoła Podstawowa nr 29 będzie mieściła się w czterech różnych budynkach: ul. Czereśniowa 20, ul. Krausa 40, ul. Jana Chrzciciela 34, ul. Mazańcowicka 34.

Szkoła Podstawowa nr 29 przy ulicy Czereśniowej • fot. komorowice.pl


Część mieszkańców Komorowic jest za tym, żeby w budynku obecnego Gimnazjum nr 14 utworzyć, a raczej przywrócić Szkołę Podstawową nr 30. W internecie krąży już petycja do prezydenta miasta, pod którą zbierane są podpisy mieszkańców. Poniżej pełna treść petycji.

---

Szanowny Pan
Jacek Krywult
Prezydent Miasta Bielsko-Biała

My rodzice-mieszkańcy Komorowic, w związku z reformą systemu oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., która przewiduje wchłonięcie Gimnazjum nr 14 w Bielsku-Białej przez Szkołę Podstawową nr 29 w Bielsku-Białej, co związane jest z powstaniem bardzo dużej placówki oświatowej, mieszczącej się pod czterema adresami, w czterech oddzielnych budynkach, znacznie od siebie oddalonych i rozsianych po całej dzielnicy Komorowice, występujemy z petycją w sprawie utworzenia dwóch odrębnych szkół podstawowych w naszej dzielnicy. Jeżeli projekt zostanie zrealizowany, Szkoła Podstawowa nr 29 stanie się największą szkołą podstawową w naszym mieście, z największą ilością uczniów (około 1000 dzieci), obejmująca swoim obwodem rozległy obszar naszego miasta. Wątpliwość budzi w nas- rodzicach i mieszkańcach także efektywność zarządzania tak dużą placówką oświatową, z wieloma filiami. To rozwiązanie jest sprzeczne z celami reformy oświatowej, zamiast poprawy warunków edukacji i wychowania, nastąpi znaczne pogorszenie warunków kształcenia dzieci.

My rodzice mówimy „nie”. Budzi to nasz sprzeciw. W tej sytuacji reforma oświatowa jest bezcelowa.
W związku z powyższym nalegamy, aby powrócić do sytuacji sprzed powstania Gimnazjum nr 14, czyli do utworzenia odrębnej szkoły podstawowej w Komorowicach Śląskich- w budynku obecnego Gimnazjum nr 14, gdzie wcześniej znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 30, z prawie 100 - letnią historią i tradycją, którą kontynuowało Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II.

Mieszkańcy Komorowic Śląskich własnym zaangażowaniem i pracą zbudowali Szkołę Podstawową, która miała służyć następnym pokoleniom dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Komorowic.
Liczba urodzeń w naszej dzielnicy oraz nowo powstające osiedla mieszkaniowe jasno wskazują na konieczność obecności dwóch szkół podstawowych na tym terenie.

Obecna Szkoła Podstawowa nr 29 już jest szkołą dwuzmianową (lekcję trwają od 7.30 do 16.30- wiek rozwojowy dziecka 7-letniego nie pozwala na pracę umysłową w takich godzinach), z przepełnionymi świetlicami i słabym zapleczem socjalnym (mała jadalnia, kuchnia), dzieci są zmuszone do przechodzenia z budynku do budynku (ok. 150m), co powoduje duże problemy organizacyjne i opiekuńcze.

My rodzice uważamy, że likwidacja Gimnazjum nr 14 i zmiana systemu oświatowego jest dobrym momentem na podzielenie przeciążonej, obecnej szkoły podstawowej. Dwie szkoły spełniłyby założenia obecnej reformy systemu oświaty, gdyż stałyby się małymi, jednozmianowymi, przyjaznymi dzieciom placówkami oświatowymi.

Warto dodać, że budynek obecnego Gimnazjum nr 14 jest wyremontowany, zadbany, posiada nowo powstały ( 2016 rok) oddział przedszkolny dla 6- latków (dawna zerówka), nowo wybudowany plac zabaw (oddany w grudniu 2016 roku).

Od wiosny bieżącego roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego. W obecnym Gimnazjum nr 14 znajdują się wszelkie wymagane pracownie dydaktyczne i pracuje w nim wykwalifikowana, wyspecjalizowana, z dużym doświadczeniem zawodowym kadra nauczycielska, zarządzana przez wielokrotnie nagradzaną przez Prezydenta Miasta Dyrekcję. Te solidne fundamenty dają podstawę do zbudowania nowoczesnej, konkurencyjnej, zreformowanej- zgodnie z polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoły, na miarę naszych oczekiwań.

My rodzice oczekujemy, że w nowym roku szkolnym 2017/2018 w Komorowicach Ślaskich będą mogli podjąć naukę uczniowie w odrębnej szkole podstawowej, w klasach 1-8. Liczymy na poparcie naszej inicjatywy przez Pana Prezydenta Miasta.

W załączniku zgody osób, w imieniu których składana jest petycja.

Z wyrazami szacunku,
Mieszkańcy Komorowic
admin

Komentarze