Miasto sfinansuje monografię Komorowic?

18 marca 2017 4092

Na zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla Komorowice Krakowskie padł pomysł wydania monografii Komorowic. Opracowanie i wydanie książki o historii dzielnicy może kosztować nawet 200 tys. złotych.

Jedno z nielicznych zdjęć, na którym uwieczniono stary i nowy kościół w Komorowicach • fot. archiwum Mirosława Krywulta


Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na to, że Komorowice ciągle nie posiadają własnej monografii. - Na pewno wszyscy tu zgromadzeni zgodzą się, że komorowicom należy się monografia. Sprawa jest trudna organizacyjnie, ale przede wszystkim finansowo. To koszt rzędu 100-200 tysięcy złotych, ze wskazaniem na tę drugą kwotę. Myślę, że miasto stać na taki wydatek - mówił Krzysztof Jonkisz.

Pomysłodawca stworzenia monografii dodał, że merytoryczną opiekę nad procesem tworzenia mógłby sprawować któryś z wydziałów Urzędu Miejskiego.

Obecny na zebraniu sprawozdawczym pełnomocnik prezydenta miasta oznajmił, że pomysł stworzenia monografii Komorowic jest całkiem sensowny. - Kilka dzielnic Bielska-Białej ma już takie monografie. Komorowice to jedna z największych i najważniejszych dzielnic Bielska-Białej. Sądzę, że warto wrócić do tego tematu - mówił Zbigniew Michniowski.

Głos w dyskusji zabrał radny Przemysław Drabek. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na problem archiwów dotyczących Komorowic, które znajdują się w dwóch odrębnych ośrodkach archiwizacyjnych. Przemysław Drabek wniósł do pełnomocnika, aby dane z krakowskiego archiwum, które dotyczą naszego miasta, zostały przeniesione do Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej.

W 1993 roku z okazji 500-lecia parafii w Komorowiach wydano pozycję o historii miejscowego kościoła i dziejów parafii katolickiej. To jak na razie jedyna książka poświęcona historii dzielnicy.
admin

Komentarze