Poznaliśmy oferty na projekt węzła drogowego

1 lipca 2017 2807

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej opublikował oferty, które wpłynęły w ramach przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Warszawskiej wraz z budową nowego węzła drogowego Warszawska - Mazańcowicka.

Łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką • fot. bielsko.info


Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy zaprojektowania przebudowy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy Piastowskiej do węzła Komorowice.

Druga część zamówienia dotyczy wykonania pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką w Bielsku-Białej oraz wykonania dokumentacji projektowej remontu ulicy Warszawskiej na odcinku od projektowanego węzła do granicy miasta.

Łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką • fot. bielsko.info


20 czerwca w siedzibie MZD dokonano otwarcia ofert. Na część pierwszą, czyli zaprojektowanie rozbudowy ulicy Warszawskiej, wpłynęły trzy oferty: Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 738 tys. zł, Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. - 1 mln 889 tys. zł, Ivia S.A. z Katowic - 734 tys. zł.

Na drugą część zadania wypłynęły cztery oferty: Trakt Sp. z o.o. z Katowic - 1 mln 825 tys. zł, Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 2 mln 706 tys. zł, Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. - 1 mln 638 tys. zł, Ivia S.A. z Katowic - 738 tys. zł.

W obu przypadkach najniższą ofertę złożyła spółka Ivia z Katowic. Przed otwarciem ofert MZD ogłosił kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia (brutto): zadanie nr 1 - 327 tys. zł, zadanie nr 2 - 993 tys. zł.

Łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą Mazańcowicką • fot. bielsko.info


Wynik przetargu poznamy pod koniec lipca.
admin

Komentarze