Jeszcze w tym roku powstanie brakujący odcinek chodnika

21 sierpnia 2017 2919

Trwa postępowanie przetargowe na budowę brakującego chodnika przy ulicy Komorowickiej. Jeszcze przed końcem 2017 roku zostanie wybudowany fragment ciągu pieszego od skrzyżowania ulicy Komorowickiej z ulicami Bestwińską, Daszyńskiego i Barkowską w kierunku ulicy Mazańcowickiej.

fot. komorowice.pl


Głównym celem inwestycji jest rozbudowa ulicy Komorowickiej w zakresie budowy chodnika jednostronnego i zapewnienia jego ciągłości na całym odcinku ulicy (w poprzednich latach sukcesywnie budowano nowe lub remontowano istniejące odcinki chodnika).

Chodnik zgodnie z sugestią Rady Osiedla Komorowice został usytuowany po południowej stronie ulicy. Z tej strony zlokalizowany jest również istniejący odcinek o długości ok. 200 m, w związku z tym Inwestycja będzie stanowić jego rozbudowę i uzupełnienie.

fot. komorowice.pl


Projektuje się wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych, w okolicy stacji benzynowej „OAZA” i nowopowstałego osiedla mieszkaniowego oraz przy skrzyżowaniu z sięgaczem łączącym ulicę Komorowicką z ul. Olimpijską, stanowiącym dojazd do osiedla mieszkaniowego.

W związku z istniejącym ukształtowaniem terenu, miejscowym występowaniem rowów oraz
skarp niezbędna jest zabudowa murów oporowych w ramach budowy chodnika. Pozwoli ona
zarówno miejscowo utrzymać istniejące rowy na istniejącej głębokości, jak i uzyskać wymagane spadki poprzeczne oraz szerokość chodnika. Jest to rozwiązanie optymalne, dla zapewnienia
odpowiedniej funkcjonalności przyjętych rozwiązań projektowych.

fot. komorowice.pl


Z terenu inwestycji zostaną usunięte wszystkie drzewa, które znalazły się w świetle projektowanego chodnika. Do usunięcia przeznaczono minimalną, niezbędną ilość drzew kolidujących z projektowaną inwestycją.

Chodnik powinien być wykonany do 80 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

fot. projekt zagospodarowania terenu


Projekt zagospodarowania terenu w większej rozdzielczości.
admin

Komentarze