Miasto wyremontuje drogę na osiedlu Komorowickim

31 sierpnia 2017 3305

Jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie kilkusetmetrowy odcinek drogi wewnętrznej, łącznika komunikacyjnego pomiędzy ul. Komorowicką i ul. Olimpijską w Bielsku-Białej.

fot. komorowice.pl


Zaprojektowano remont nawierzchni drogi na odcinku około 360 metrów, z wymianą krawężników, remontem chodników, remontem zjazdów. Nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej zostanie wykonana z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodników z szarej kostki (w miejscu parkowania - kostka czerwona).

Zaplanowano także remont istniejących miejsc postojowych - wymiary 2.5m x 5m, dla osób niepełnosprawnych miejsce postojowe o szer. 3.6m.

fot. MZD

Projekt zagospodarowania terenu w większej rozdzielczości.

Zaprojektowano budowę chodnika lewostronnego o długości około 10 metrów. Budowa chodnika związana jest z zaprojektowanym wyniesionym przejściem dla pieszych. Zaplanowano także poszerzenie istniejącego chodnika na długości około 87 metrów do szerokości 2,5 metra.

Dla prawidłowego odwodnienia przedmiotowego terenu zaprojektowano budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejących ciągów kanalizacyjnych bez zmiany trasy i średnicy.30 sierpnia w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg poznaliśmy ceny ofert złożonych w przetargu. Najtańszą ofertę złożyła firma ZRB-P "Drotex" z Bielska-Białej, która prace wyceniła na 860 tys. zł. Co ciekawe firma "Drotex" idealnie wpisała się kwotę, którą MZD zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca będzie miał 75 dni na ukończenie prac.
admin

Komentarze