Eksperci nie mają wątpliwości - rondo zamiast skrzyżowania

8 stycznia 2018 3426

Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej Transportu Politechniki Krakowskiej na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg wykonał analizę zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Hałcnowskiej, Daszyńskiego i Czorsztyńskiej. Jako najlepsze rozwiązanie wskazano budowę ronda.

Eksperci nie mają wątpliwości - rondo zamiast skrzyżowania • fot. komorowice.pl


4 stycznia 2018 roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic Daszyńskiego/Hałcnowska oraz Daszyńskiego/Olimpijska. W spotkaniu wzięli udział radny Bronisław Szafarczyk, przedstawiciele Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, Wydziału Komunikacji UM Bielsko-Biała oraz Politechniki Krakowskiej.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki analizy opracowanej przez Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej Transportu Politechniki Krakowskiej. Analiza zlecona przez MZD jest wynikiem działań podejmowanych przez Radę Osiedla oraz radnych naszego okręgu, którzy od dwóch lat wnioskują do Prezydenta Miasta o poprawę sytuacji na skrzyżowaniach.

Eksperci nie mają wątpliwości - rondo zamiast skrzyżowania • fot. komorowice.pl


Naukowcy z Politechniki Krakowskiej przeanalizowali różne warianty regulacji ruchu drogowego, w tym sygnalizację świetlną oraz ronda, uwzględniając wiele kryteriów jak natężenie ruchu, dostępność i zajętość terenu, komunikację zbiorową, ruch pieszych, koszty inwestycyjne, itp. Dla skrzyżowania ulic Daszyńskiego/Hałcnowska jako najlepsze rozwiązanie wskazano budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda).

Dla skrzyżowania ulic Daszyńskiego/Olimpijska jako rozwiązanie optymalne wskazano pozostawienie stanu istniejącego. Regulacja ruchu (sygnalizacja bądź rondo) na tym skrzyżowaniu wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Hałcnowską spowodowałaby znaczne spowolnienie ruchu na głównym ciągu jakim jest ul. Daszyńskiego.

Eksperci nie mają wątpliwości - rondo zamiast skrzyżowania • fot. komorowice.pl


Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela MZD w trakcie spotkania, w 2018 r. zostanie opracowany i uzgodniony projekt budowy ronda, jednak realizacja inwestycji będzie uzależniona od decyzji władz Bielska-Białej. Dlatego w najbliższym czasie Rada Osiedla Komorowice Krakowskie wraz radnymi okręgu rozpocznie starania na rzecz zatwierdzenia w budżecie Miasta środków finansowych na budowę ronda.

Budowa ronda jest szczególnie ważna w świetle budowy ul. Nowohałcnowskiej (łącznik KDZ-1), która połączy rondo Rosta z ul. Hałcnowską. Obecnie jest prowadzony przetarg na realizację inwestycji, a jej zakończenie jest planowane na 2020 r.. Po jej zakończeniu nastąpi znaczne zwiększenie ruchu drogowego na ul. Hałcnowskiej w kierunku centrum przez ul. Daszyńskiego, zatem budowa ronda na skrzyżowaniu Daszyńskiego/Hałcnowska do czasu uruchomienia ul. Nowohałcnowskiej jest sprawą priorytetową.
Jacek Jamborski

Komentarze