Szansa na chodnik przy ulicy Barkowskiej?

28 stycznia 2018 2418

Pod koniec ubiegłego roku radny Karol Markowski złożył interpelację ws. budowy chodnika przy ulicy Barkowskiej. Radny z naszego okręgu zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą o rozważnie chodnika.

fot. komorowice.pl


- Ulica Barkowska jest długa i kręta. Mieszkańcy podążający na co dzień poboczem tej ulicy narażeni są na liczne niebezpieczeństwa ze strony uczestników ruchu, którzy nie zawsze dostosowują się do obowiązujących ograniczeń prędkości - poinformował Karol Markowski.

W swojej interpelacji radny tłumaczył, że przy ulicy Barkowskiej buduje się coraz więcej domów jednorodzinnych, a na tę chwilę ulica posiada ponad 300 numerów posesji. - Oznacza to, że coraz większa ilość dzieci i młodzieży podąża w stronę Komorowic i Hałcnowa i lokalnych szkół i przedszkoli bez chodnika, czyli w pasie drogowym lub wąskim poboczem - dodał Karol Markowski.

fot. komorowice.pl


Odpowiedź na interpelację radnego Karola Markowskiego daje cień szansy, że w końcu coś ruszy w tej sprawie.

Z pisma podpisanego przez zastępcę prezydenta miasta wynika, że na przebiegu całej ulicy Barkowskiej konieczne będzie przygotowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudową i zabezpieczeniem mediów.

fot. komorowice.pl


- Dodatkowo przebieg na odcinku od ronda przy ulicy Bestwińskiej, gdzie droga prowadzona jest w wykopie, wymagać będzie jej niezbędnego poszerzenia i zabezpieczenia przez budowę ścianek oporowych. Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter i bardzo duży zakres prac może być realizowana w sposób etapowy, jednak prace projektowe muszą objąć zakresem cały odcinek i podlegać przepisom dotyczącym kompleksowego opracowania - poinformował Lubomir Zawierucha, zastępca prezydenta miasta.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ma przedstawić kierownictwu Urzędu Miejskiego stan obecny oraz założenia projektowe rozbudowy ulicy dla opracowania koncepcji projektowej w celu podjęcia ewentualnej decyzji o realizacji tej inwestycji.
admin

Komentarze