Zgłoś usterkę bądź problem aplikacją mobilną

2 lutego 2018 1768

1 lutego Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomi nowy, teleinformatyczny system dla mieszkańców - ZgłoszeniaBB.

fot. komorowice.pl


System umożliwia zgłaszanie uwag, problemów i usterek w przestrzeni miejskiej według ściśle określonych kategorii, takich jak:
  • uszkodzenia przystanków, barierek, słupków, znaków drogowych, nawierzchni dróg oraz chodników, fontann, placów zabaw, siłowni plenerowych, ławek, koszy na śmieci, pojemników na kwiaty, pomników,
  • powalone konary, złamane drzewa, konieczność wycinki drzew stojących w przestrzeni publicznej;
  • niedrożność studzienek kanalizacyjnych,
  • awaria/zmiany dotyczące sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego,
  • martwe zwierzęta i gryzonie w miejscu publicznym,
  • dzikie wysypiska, zaśmiecone chodniki, przepełnione kosze uliczne; miejsca przebywania osób bezdomnych,
  • rowery miejskie BBbike.

Do każdego zgłoszenia, oprócz wskazania lokalizacji, można również dołączyć zdjęcia.

Zarejestrowane zgłoszenia są przekazywane do realizacji i publikowane na ogólnodostępnej mapie z określeniem statusu realizacji, a co najważniejsze - zarejestrowani w systemie mieszkańcy będą mieli możliwość podglądu statusu swoich zgłoszeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji o sposobie ich realizacji.

Dodatkowo system pozwoli na publikację - bezpośrednio na mapie - ważnych komunikatów oraz powiadomień z obszaru gminy, takich jak, np. ostrzeżenia meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu systemowi ZgłoszeniaBB bielszczanie będą mogli nie tylko zgłaszać problemy związane z infrastrukturą miejską, ale także na bieżąco śledzić komunikaty miejskie oraz kalendarze rozmaitych wydarzeń w Bielsku-Białej.

System dostępny jest na stronie www.zgloszeniabb.pl lub przez bezpłatną aplikację mobilną ZgłoszeniaBB, dostępną na urządzenia z systemem Android w sklepie GooglePlay.
admin

Komentarze