Fragment ulicy Komorowickiej zamknięty do 21 marca!

19 marca 2018 3127

W dniach 19-21 marca, w związku z przełączeniem nowo wybudowanej kanalizacji do sieci ogólnospławnej, nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Komorowickiej dla ruchu na odcinku od ronda do stacji paliw OAZA.

Ulica Komorowicka • fot. komorowice.pl


Mieszkańcy posesji położonych wzdłuż zamkniętego odcinka będą mieli możliwość przejazdu.

Z uwagi na ciągły brak wznowienia produkcji masy mineralno-bitumicznej od 22 marca ruch nadal będzie się odbywał w jednym kierunku (od ronda w kierunku skrzyżowania z ulicą Mazańcowicką).

Tymczasowa organizacja ruchu • fot. MZD
admin

Komentarze