Kolejny turniej piłki nożnej. Zwycięzca otrzyma puchar

2 września 2018 2374

Wzorem lat ubiegłych Rada Osiedla Komorowice Krakowskie organizuje turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla.Turniej ten odbędzie się w sobotę 29 września 2018 o godz.10.00 na boisko przy Szkole Podstawowej nr 29 na ul. Czereśniowej.

W turnieju wystartować mogą dzieci i młodzież od 7 lat. Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest zgłoszenie drużyny do dnia 26 września 2018 r. do godz.18.00 w bibliotece w Komorowicach, osobiście lub telefonicznie, tel. 33 812- 27-13. W turnieju może wziąć udział tylko 8 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda drużyna przy zgłoszeniu doręcza organizatorowi listę zawodników z podanymi: imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia podpisaną przez kapitana drużyny oraz nazwę drużyny.

Drużyny występują w składzie 5-osobowym /4+1/. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. Drużyna występuje w wybranych przez siebie strojach. W razie nie posiadania przez drużynę jednolitych strojów, będą udostępnione oznaczniki. Drużyna ubezpiecza się na własny koszt.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla Komorowice Krakowskie

Cel turnieju
  • stworzenie możliwości aktywnego (sportowego) wypoczynku,
  • integracja zawodników i drużyn oraz środowiska,
  • promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.


Termin i miejsce
29. września 2018 o godz 10.00 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 29

Uczestnicy
W turnieju wystartować mogą dzieci i młodzież od 7lat
Warunki uczestnictwa
Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest zgłoszenie drużyny do dnia 26.września 2018 r do godz.18.00 w bibliotece w Komorowicach, osobiście lub telefonicznie, tel. 33 812- 27-13.
Każda drużyna przy zgłoszeniu doręcza organizatorowi listę zawodników z podanymi: imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia podpisaną przez kapitana drużyny oraz nazwę drużyny.
Drużyny występują w składzie 5-osobowym /4+1/
Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie
Drużyna występuje w wybranych przez siebie strojach
W razie nie posiadania przez drużynę jednolitych strojów, będą udostępnione oznaczniki.
Drużyna ubezpiecza się na własny koszt.

Zasady gry:
Turniej będzie odbywał się systemem “każdy z każdym” w dwóch grupach
Dwie najlepsze drużyny awansują do półfinałów.
Drużyna może zgłosić 8-miu zawodników bez możliwości dokonywania zmian w czasie rozgrywek,
Na boisku w meczu występuje 5 zawodników, w tym bramkarz,
Czas gry wynosi w grupach 1x10min,od półfinałów 1x15min
Zawody rozgrywane będą piłka nożną o rozmiarze 4
Zmiany zawodników dokonywane systemem “hokejowym”
Zmiany wykonywane są przy środkowej części boiska
W przypadku nie stawienia się zespołu po upływie 5 minut od
wyznaczonego terminu (walkower 3:0)
Po wybiciu piłki na aut, rozpoczęcie gry następuje poprzez wprowadzenie piłki nogą z linii lub zza linii bocznej boiska
Po wybiciu piłki poza linię pola bramkowego, wprowadzenie jej do gry następuje poprzez rzut ręką przez bramkarza
Wyrzut ręką tylko na własną połowę, po przekroczeniu linii środkowej boiska - strata piłki.
Grę wznawiają przeciwnicy tak jak z autu.
Wszystkie rzuty wolne bezpośrednie
Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach wynosi 5 metrów
Rzut karny wykonywany jest z linii pola bramkowego
Pozostałe przepisy według ustaleń PZPN
Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Punktacja:
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.,
Za remis 1 pkt.
Za przegraną 0 pkt

Końcowa kolejność w grupie “każdy z każdym”:
O zajęciu miejsca decydują:
Większa ilość zdobytych punktów
Przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów o zajętym miejscu decyduje:
1.Wynik bezpośrednich spotkań
2.Korzystniejsza różnica bramek
3.Większa liczba zdobytych bramek
W przypadku remisu w w/w sytuacjach:
Decydować będą rzuty karne
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują nagrody

Kary i sankcje
A. Kary indywidualne:
W rozgrywkach obowiązują kary minutowe 2,5 min oraz
Wykluczenie - czerwona kartka
Zawodnik wraca na boisko z kary minutowej po upływie czasu lub stracie bramki przez jego drużynę
W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od dwóch spotkań lub całkowicie wykluczony z rozgrywek
C. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za
zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek
admin

Komentarze