Elewacja Szkoły Podstawowej nr 29 przestanie straszyć!

7 września 2018 2968

Jeszcze w 2018 roku powinny rozpocząć się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 29. Szacuje się, że inwestycja będzie kosztować ponad 2 mln złotych.

Elewacja Szkoły Podstawowej nr 29 przestanie straszyć! • fot. komorowice.pl


Kilkudziesięcioletni budynek podstawówki w Komorowicach Krakowskich odzyska swój dawny blask. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 29. Już kilkukrotnie przekładano termin składania ofert. Aktualnie otwarcie ofert powinno nastąpić 14 września.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
 • wykonanie prac zabezpieczających przy budynku na czas budowy - budowa balustrad, umieszczenie napisów ostrzegawczych itp.
 • demontaż urządzeń i instalacji znajdujących się na elewacji budynku,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie drenażu opaskowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych,
 • wykonanie docieplenia i izolacji ścian fundamentowych i cokołu,
 • wykonanie izolacji termicznej ścian budynku,
 • wykonanie izolacji termicznej dachów,
 • montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych,
 • tynkowanie elewacji,
 • malowanie elewacji,
 • montaż oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej budynku,
 • usunięcie zabezpieczeń
 • roboty instalacyjne wewnątrz budynku,
 • uporządkowanie terenu robót.

Wizualizacje elewacji Szkoły Podstawowej nr 29 • fot. materiały przetargowe, 6 zdjęć


Wyłoniony w przetargu wykonawca powinien zrealizować roboty do 31 lipca 2019 roku. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1,8 mln złotych netto.
admin

Komentarze