W listopadzie będzie gotowy projekt nowego ronda

4 października 2018 3801

Jeszcze w 2018 roku powstanie dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej Bielsku-Białej. Przypominamy, że wiecznie zakorkowane skrzyżowanie zastąpi rondo.Dokumentacja projektowa miała być już gotowa w trzecim kwartale 2018 roku, jednak z uwagi na interwencje mieszkańców sąsiadujących z zakresem projektu konieczna była korekta geometryczna projektowanego ronda.

Skrzyżowanie ulic Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej Bielsku-Białej • fot. komorowice.pl


- To spowodowało rozszerzenie zakresu dokumentacji o dodatkowe dwa podziały nieruchomości oraz rozbiórkę budynku przy ulicy Czorsztyńska 1. W związku z tym został przedłużony termin realizacji Dokumentacji do 4 kwartału br. (05.11.2018). Realizacja robót będzie możliwa, jeśli w budżecie miasta na 2019 rok znajdą się środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zadania - poinformował Zespół Przygotowania Inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Skrzyżowanie ulic Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej Bielsku-Białej • fot. komorowice.pl


Budowa ronda w 2019 roku wydaje się konieczna. W związku z budową tzw. ulicy Nowohałcnowskiej skrzyżowanie będzie jeszcze bardziej zakorkowane niż dotychczas. Wydaje się zasadne rozpoczęcie prac jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku. O tym, czy inwestycja zostanie wpisana do budżetu miasta na 2019 rok, zdecyduje już nowa Rada Miejska.
admin

Komentarze