Radny wnioskuje o dodatkową mijankę na ulicy Braterskiej

20 listopada 2018 1302

Radny Bronisław Szafarczyk zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej z wnioskiem dotyczącym budowy dodatkowej mijanki na przebudowywanej ul. Braterskiej.

fot. google.com


Ulica Braterska, a dokładnie jej północny odcinek, została zaprojektowana i jest budowana, jako droga dojazdowa o jednym pasie ruchu o szerokości 3,0 - 3,5 m. Mijanki przewidziano jedynie w rejonie skrzyżowań (km 0+253 i km 0+415).

- Sytuacja ta budzi zaniepokojenie mieszkańców, którzy obawiają się o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, ale także o możliwość dwukierunkowego odbywania się ruchu - szczególnie wobec przebiegu drogi w łukach pionowych i poziomych - poinformował radny Bronisław Szafarczyk w piśmie zaadresowanym do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Radny rozpoznał sytuację i znalazł miejsce gdzie można wykonać dodatkową mijankę na wąskiej ulicy - w rejonie posesji nr 66. - Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdziłem, działki 2779/4 oraz 2779/6 są własnością gminy, natomiast oddzielająca je od ul. Braterskiej działka nr 1840/3 jest własnością prywatną. Kilka lat temu jej właściciel występował z wnioskiem o nabycie jej przez Gminę Bielsko-Biała - zaznaczył radny z Hałcnowa.

W związku z sytuacją Bronisław Szafarczyk zwrócił się do Wydział Mienia Gminnego
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wykupienie działki oraz wykonania w tym miejscu dodatkowej mijanki.
admin

Komentarze