Bezpłatne szkolenia językowe i informatyczne. Trwają zapisy

3 grudnia 2018 2532

W Komorowicach odbędą się bezpłatne szkolenia informatyczne i językowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Trwają zapisy na kursy, które pomogą w znalezieniu pracy w Polsce i zagranicą.

Darmowe szkolenia językowe i informatyczne


"Kompetencje XXI wieku" - regionalny program podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT

Projekt "Kompetencje XXI w." jest oparty o w pełni darmowe szkolenia językowo-informatyczne dla mieszkańców woj. śląskiego lub osób pracujących w woj. śląskim.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1. wiek powyżej 25 lat
2. należy być osobą pracującą (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie)
3. należy być osobą zamieszkującą bądź pracującą w woj. śląskie
4. należy posiadać wykształcenie max. ŚREDNIE (nie może być wykształcenie POLICEALNE -wszelkie szkoły policealne nie są akceptowane w projekcie)
5. osoba nie może prowadzić swojej działalności gospodarczej
6. kursant nie może być rolnikiem chyba, że dodatkowo jest zatrudniony

Kurs kończy się międzynarodowym certyfikatem atrakcyjnym na rynku pracy, który weryfikuje znajomość języka oraz umiejętności Informatyczne. [Certyfikat TGLS (Test Global Language System) oraz ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych)]

"Kwalifikacje informatyczne z sukcesem”

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 18. roku życia, w tym w szczególności:
  • osób w wieku od 18. roku życia do 35. roku życia
  • osób w wieku powyżej 50+
  • osób o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie) pozostających bez pracy

Obszary szkolenia :
1. Kurs i egzamin HTML5 C (tworzenie i prezentowanie stron internetowych)- - 30 h (godziny dydaktyczne)
2. Warsztaty Interpersonalne:
  • Radzenie sobie ze stresem 15 h,
  • Praca w zespole 10 h

Szkolenia realizowane będą w wymiarze 55h / na osobę w 10-osobowych grupach.

Szkolenia będą realizowane w Komorowicach.

Opieka osób starszych w Niemczech: https://senioport.pl/oferty-pracy-opieka

Więcej informacji pod nr tel. 603 419 618 / 501 220 875.

admin

Komentarze