Konsultacje ważnego dla miasta dokumentu planistycznego

3 lutego 2019 3313

We środę 6 lutego o godzinie 17.30 w strażnicy OSP Komorowice Śląskie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego ws. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.- Tematem spotkania będą konsultacje i debata nad wprowadzonymi przez Urząd Miasta zmianami w studium, które dotyczą Komorowic Śląskich. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i prosimy o niezawodne przybycie - informuje Rada Osiedla Komorowice Krakowskie.

Dokumenty, w tym mapa projektu studium, znajdują się na stronie www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl.


Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
admin

Komentarze