Klimatyzacja w Domu Kultury nie wcześniej niż w 2020 roku

8 lutego 2019 823

Radni z naszego okregu - Urszula Szabla i Karol Markowski - zwrócili się do prezydenta miasta z wnioskiem o zakup i montaż klimatyzacji w Domu Kultury w Komorowicach Krakowskich.

fot. komorowice.pl


- Urządzenie to jest niezbędne w tego typu placówce, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy temperatury powietrza osiągają najwyższe wartości. Z całą pewnością zwiększy to komfort dla wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w naszej dzielnicy w tym obiekcie - uważają radni.

Zastępca prezydenta miasta w odpowiedzi na interpelację potwierdza, że potrzeba montażu klimatyzacji jest dostrzegalna i uzasadniona.

- W tym roku niestety nie mamy zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. Jednocześnie informuję, że przy konstrukcji budżetu na 2020 rok w miarę możliwości postaramy się zabezpieczyć odpowiednie środki na zakup klimatyzacji, uwzględniając również w tym zakresie potrzeby innych domów kultury w Bielsku-Białej. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury zwróci się również z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie grantu w programie "Infrastruktura domów kultury" na 2020 rok - poinformował Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta.
admin

Komentarze