Virgamet - stale do azotowania i kotłowe dla energetyki

10 lutego 2019 2163

Artykuł sponsorowany

Virgamet to wiarygodny punkt zaopatrzenia dla przedsiębiorstw realizujących projekty wymagające zakupu stali jakościowych i stali specjalnych.W ofercie firmy virgamet.pl dostępne są głównie stale konstrukcyjne o wysokiej zawartości dodatków stopowych do specjalnych zastosowań, od których wymaga się odpowiednich własności mechanicznych, fizycznych, odporności na trudne środowiska, ścieranie, wysokie temperatury, oraz odporności na utleniające działanie poszczególnych substancji i środowisk.

W menu gatunków znajdują się poszczególne podgrupy stali o określonym przeznaczeniu z opisem, charakterystyką, przeznaczniem, własnościami oraz konkretnymi gatunkami wg określonych norm.

stale do azotowania i kotłowe dla energetyki

Jednym z nich jest stal do azotowania. Azotowanie to proces nasycania warstwy wierzchniej wyrobu wnikającymi atomami azotu najczęściej w strumieniu dysocjującego amoniaku. Nasycanie przeprowadzane jest przy podwyższonych temperaturach przez dłuższy okres czasu ujęty odpowiednio dla każdego gatunku stali i wyrobu.Stal podczas całego zabiegu pełni rolę katalizatora przy rozkładzie amoniaku, a zanim dojdzie do połączenia drobin azotu, atomy wchłaniają się w powierzchnię wyrobu w przestrzeniach międzywęzłowych siatki przestrzennej tworząc dyspersyjne i twarde azotki. W ten sposób wyrób uzyskuje o wiele większą twardość warstwy wierzchniej w stosunku do stali do nawęglania, czy też stali do ulepszania cieplnego.

Innymi zaletami stali do azotowania jest zwiększona odporność na ścieranie, wyższe własności ślizgowe utwardzonej powierzchni i podwyższona odporność na zmęczenie.Stale do azotowania w stosunku do stali do nawęglania posiadają od 2 do nawet 4 razy wyższą twardość i odporność na ścieranie po nadaniu własności, a co za tym idzie niestety zwiększoną podatność na kruchość. Struktura wewnętrzna wyrobów narażona jest na częstsze występowanie pęknięć przy nieodpowiednich zastosowaniach.

Wśród produków www.virgamet.pl warto wyróżnić także stale kotłowe dla energetyki -
inaczej zwane - stalami stopowymi i węglowymi do pracy w podwyższonej temperaturze, czy również jako stal dla energetyki, stosowana w środowisku występujących temperatur pracy do ok. 600℃, gdzie warunkiem jest zachowanie zbliżonych własności wytrzymałościowych co przy temperaturze pokojowej.

W metalurgii temperatury rzędu 600℃, są określane jako temperatury podwyższone. W odróżnieniu do stali konstrukcyjnych do ulepszania, stali sprężynowych, czy też stali do nawęglania, kotłowe gatunki muszą sprostać dość odpowiedzialnemu zadaniu - przede wszystkim zapobiec lub możliwie skrócić czas postępu powstawania odkształceń i zmęczenia elementu narażonego podczas pracy m. in. na temperaturę pracy, środowisko pracy, występujących obciążeń podczas pracy, oraz częstotliwości i czasu nacisku obciążeń na dany element.

Dlatego podczas wyboru określonego gatunku z tej podgrupy należy sprawdzić, czy aby dany materiał w tej klasie będzie miał dostateczną odporność na niszczące działanie gorących gazów, odpowiednią ciągliwość, spawalność, odporność na korozję i relaksację, oraz wystarczające własności wytrzymałościowe przy temperaturze pracy. Do spełnienia wyżej wymienionych wymagań w stalach kotłowych określa się przede wszystkim takie własności jak granicę plastyczności w danej temperaturze pracy, wytrzymałość na pełzanie, granicę pełzania, i prócz tego żaroodporność.
admin