Stowarzyszenie podsumowało swoje działania w 2018 roku

11 lutego 2019 2906

Na walnym zebraniu Stowarzyszenie Komorowice podsumowało 2018 rok. Prezes zarządu przedstawił plany organizacji na kolejny rok. Przypominamy, że głównym celem Stowarzyszenia Komorowice jest doprowadzenie do stworzenia monografii Komorowic. Organizacja włącza się także w organizację lokalnych wydarzeń.

Walne zebranie Stowarzyszenia Komorowice - 24.01.2019 • fot. komorowice.pl, 4 zdjęcia


walne zebranie w dniu 24 stycznia 2019 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KOMOROWICE ZA ROK 2018

Pierwsze rozmowy o powołaniu stowarzyszenia rozpoczęły się w marcu 2017, sfinalizowane zostały na zebraniu założycielskim, które odbyło się 23 sierpnia 2017 roku. Podmiotowość prawną Stowarzyszenie Komorowice uzyskało w listopadzie 2017 roku, przez wpis do KRS w dniu 29.11.2017.

W ciągu 2018 roku podjęliśmy następujące działania:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej akcji archiwizacji (25 luty 2018) - w jej efekcie zebraliśmy dużą ilość zdjęć i ciekawych dokumentów, które częściowo wykorzystano w jednodniówce.
2. Wydanie jednodniówki na 525 - lecie erygowania parafii w Komorowicach.
3. Przygotowanie wspólnie z Parafią św. Jana Chrzciciela Dnia Otwartego świątyni i rozprowadzanie jednodniówki. - 23.06.2018. Świątynię w tym dniu zwiedziło ok. 200 osób, członkowie Stowarzyszenia oprowadzali zwiedzających i rozprowadzali jednodniówkę. Dwudniowa akcja przyniosła ponad 4 tysięcy złotych.
4. W ramach promocji naszych działań Prezes Zarządu udzielił wywiadu dziennikarzowi TVP Katowice. - 20 września 2018.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie drugiej akcji archiwizacji. - 23 września 2018.
6. Wydanie drugiej jednodniówki tematycznie związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości.
7. Zorganizowanie wspólnie z Radą Osiedla Komorowice Krakowskie Jarmarku Świątecznego, na którym rozprowadzane było drugi numer jednodniówki. - zebrano 800 złotych.
8. Uzyskanie zgody na przeprowadzanie zbiórki publicznej do grudnia 2020 roku.
9. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali kilka tekstów traktujących o historii Komorowic opublikowanych na stronie komorowice.pl.Plany na przyszłość:
1. Przeprowadzenie dwóch edycji akcji archiwizacji w 2019.
2. Wydanie dwóch jednodniówek, których tematyką np. będzie historia szkół w Komorowicach Śląskich, historia OSP w Komorowicach i inspiracje z materiałów zebranych od mieszkańców.
3. Prowadzenie rozmów w celu pozyskania autora lub autorów monografii.
4. Poszukiwanie źródeł finansowania naszych działań.
admin

Komentarze