O studium w Krakowskich. "Miasto potrzebuje terenów zielonych"

14 lutego 2019 1169

Przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Bielska-Białej spotkali się z mieszkańcami Komorowic Krakowskich. Urzędnicy omawiali projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

Spotkanie ws. studium w Komorowicach Krakowskich • fot. Komorowice.pl


Mieszkańcy zgłosili sporo uwag do projektu studium. Znaczna ich część dotyczyła zmiany przeznaczenia terenów budowlanych na tereny zielone. W dużej mierze przeształcenia dokonano już kilka lat temu w trakcie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, o czym mieszkańcy nie wiedzieli.

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta tłumaczył, że miasto działa zgodnie z uchwałą, która nie przewiduje informowania każdego właściciela nieruchomości o przystąpieniu do tworzenia planu.

Ponadto Grzegorz Gleńdek oznajmił, że miasto ma już wręcz za dużo terenów pod zabudowę mieszkaniową. - Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że miasto oprócz terenów budowlanych potrzebuje terenów zielonych. Generalnie dzisiaj nie da się powiększyć obszaru terenów mieszkaniowych, bo jest ich już za dużo. Pod presją właśnie takich wniosków przez lata doprowadzono do tego, że terenów w studium jest za dużo, przekracza to realne potrzeby - mówił dyrektor Biura Rozwoju Miasta.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2019 roku.

Loading...
admin

Komentarze