Uroczyste zebranie OSP z udziałem wicewojewody

3 marca 2019 1693

W sobotę 2 marca w Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Komorowice Krakowskie. W uroczystym posiedzeniu wziął udział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Uroczyste zebranie OSP z udziałem wicewojewody - 2.03.2019 • fot. komorowice.pl, 7 zdjęć


Oprócz wicewojewody walne zebranie sprawozdawcze swoją obecnością uświetnili m.in. radni Rady Miejskiej - Urszula Szabla, Przemysław Drabek, Karol Markowski, przewodniczący Rady Osiedla Komorowice Krakowskie Andrzej Kraus, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Andrzej Graca.

Jednostka strażacka z Komorowic Krakowskich przedstawiła sprawozdanie z działań w 2018 roku oraz plany jednostki na 2019 rok. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP.Na koniec przyznano odznaczenia. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Maciej Pysz.

Decyzją Prezydium Oddziału Zarządu Miejskiego ZOSP Odznaką za Wysługę Lat odznaczeni zostali:
  • 55 lat - druh Kazimierz Olma (pośmiertnie)
  • 40 lat - druh Wojciech Pysz
  • 35 lat - druh Grzegorz Kręcichwost, druh Janusz Zeileźnik
  • 20 lat - druh Janusz Hamerlak
  • 10 lat - druh Szymon Żabówka
  • 5 lat - druh Łukasz Wysowski

Zarząd OSP Komorowice Krakowskie wyróżnił sponsorów wspierających działalność statutową jednostki. Statuetki otrzymali przedstawiciele firm: Pojazdy Specjalne Szczęśniak, Valeo Czechowice-Dziedzice i Bulten.
admin

Komentarze