Jest koncepcja rozbudowy ulicy Barkowskiej

25 marca 2019 3878

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej opublikował trzy warianty rozbudowy ulicy Barkowskiej.W ramach Czteroletniego Planu Inwestycyjnego przygotowano koncepcję projektową pn. "Rozbudowa ulicy Barkowskiej w Bielsku-Białej" w ramach zadania Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.

Przedstawiono trzy warianty rozbudowy ulicy Barkowskiej. Pierwszy z nich zakłada budowę chodnika i drogi rowerowej, drugi budowę obustronnego chodnika. Trzeci, najmniej kosztowny, zakłada budowę chodnika po jednej stronie jezdni.

Warto wspomnieć, że to tylko koncepcja projektowa, a nie projekt budowlany. Dopiero opracowana na bazie wybranego wariantu koncepcyjnego dokumentacja projektowa może zostać zrealizowana.

Trasę oraz parametry techniczne ulicy w trzech wariantach można sprawdzić na stronie www.mzd.bielsko.pl.
admin

Komentarze