Rusza nabór projektów budżetu obywatelskiego

18 kwietnia 2019 1257

Znany jest już harmonogram Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020. Przypominamy, że w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego do wydania będzie 6 mln złotych.

Bieżnia przy SP29 - zrealizowany projekt budżetu obywatelskiego


W budżecie miasta na 2020 rok na budżet obywatelski zostanie zarezerwowanych 6 mln złotych. Wysokość wydatkowania na projekty osiedlowe wyniesie 4,5 mln złotych - po 150 tys. złotych na każde osiedle. Na projekty ogólnomiejskie zarezerwowanych zostanie 1,5 mln złotych.

Terminy składania formularzy projektów do BOBB 2020

W dniu 23 kwietnia 2019 roku rozpocznie się nabór projektów zgłaszanych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2020 rok (BOBB 2020). Nabór projektów ogólnomiejskich i osiedlowych potrwa do dnia 23 maja 2019 roku włącznie.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2020 rok (BOBB 2020)

Etap I: Akcja edukacyjno-informacyjna
 • Akcja edukacyjno-informacyjna - od kwietnia 2019 roku

Etap II: Składanie przez mieszkańców propozycji projektów
 • Składanie przez mieszkańców formularzy z projektami do BOBB na 2020 rok - od 23 kwietnia 2019 roku do 23 maja 2019 roku

Etap III: Ocena i opiniowanie projektów
 • Wstępna ocena formalna projektów złożonych do BOBB na 2020 rok - do 23 maja 2019 roku
 • Opiniowanie projektów ze względu na ich lokalizację przez właściwe Rady Osiedli - do 30 czerwca 2019 roku
 • Ocena merytoryczna projektów, w tym co do zgodności z prawem i wykonalności technicznej, przekazanie do RM wyników oceny merytorycznej i pisemnych stanowisk - do 15 lipca 2019 roku
 • Ostateczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych do BOBB na 2020 rok. Opublikowanie Informacji z wynikami opiniowania - do 15 sierpnia 2019 roku
 • Opublikowanie Wykazu projektów przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wyników procedury odwoławczej - do 13 września 2019 roku

Etap IV: Głosowanie mieszkańców na projekty
 • Głosowanie mieszkańców - od 16 września 2019 roku do 1 października 2019 roku
 • Podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości - do 10 października 2019 roku

Etap V: Ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich wdrożenie
 • Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta listy wybranych projektów do realizacji w 2020 roku - do 20 października 2019 roku
 • Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Miasta na 2020 rok z podaniem Wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji wybranych projektów - do 25 października 2019 roku


Gdzie będą dostępne formularze zgłoszenia projektów?

Formularze w wersji papierowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym listą poparcia dla projektu ogólnomiejskiego i stosownymi oświadczeniami będą dostępne od dnia 23 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:
 • w Biurze Rady Miejskiej przy pl. Ratuszowym 1, pok. 48 oraz dodatkowo w pok. 55 (pok. 55 jest Punktem Konsultacyjnym czynnym, oprócz świąt, w poniedziałki w godz. 9.00 do 11.00 oraz środy od 12.00 do 14.00)
 • w Punkcie Konsultacyjnym w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18 (Punkt Konsultacyjny czynny, oprócz świąt, we wtorki w godz. od 8.00 do 10.00 oraz czwartki od 16.00 do 19.00)
 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6
 • Formularze w wersji papierowej będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego.

Formularz w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami, w tym listą poparcia dla projektu ogólnomiejskiego i stosownymi oświadczeniami będzie dostępny jako odrębny plik .doc lub .pdf do pobrania i samodzielnego wydrukowania od dnia 23 kwietnia 2019 roku.
admin

Komentarze