Sztandary OSP z Komorowic Krakowskich i Śląskich

4 maja 2019 1592

Sztandar to najcenniejszy symbol każdej jednostki strażackiej. Ochotnicze Straże Pożarne z Komorowic Krakowskich i Komorowic Śląskich w swojej historii miały już kilka reprezentatywnych chorągwi.

Sztandar OSP Komorowice Krakowskie z 1923 r. • fot. 150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


Pierwszy sztandar OSP Komorowice Krakowskie zakupiono w 1923 r. Główna strona historycznego sztandaru zawiera sylwetkę św. Floriana i napis "Ochot. Straż Ogniowa w Komorowicach 1906 1923". Na rewersie znajduje się obraz Matki Boskiej i wezwanie "Pod twoją obronę uciekamy się". Poniżej umieszczono orła w koronie.

Co ciekawe w latach 1939 - 1945, gdy jednostka działała jako przymusowa straż pożarna pod komendą niemiecką, sztandar był ukrywany za ołtarzem głównym kościoła.

Sztandar żeńskiego oddziału OSP Komorowice Krakowskie z 1945 r. • fot. 150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


W 1945 roku sztandar z niemalże identyczną symboliką otrzymał żeński oddział OSP Komorowice Krakowskie.

Sztandar OSP Komorowice Krakowskie z 1974 r. • fot. 150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


29 lat później strażacy z Komorowic Krakowskich doczekali się nowego sztandaru. Orzeł stracił już koronę, a postać św. Floriana zastąpił hełm strażacki, dwa toporki i wieniec laurowy.

Sztandar OSP Komorowice Krakowskie z 1993 r. • fot. 150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


W 1993 roku OSP Komorowice Krakowskie otrzymała trzeci, służący po dziś dzień sztandar.

Sztandar OSP Komorowice Śląskie z 1939 r. • fot. 150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


Równie bogata jest historia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowicach Ślaskich. Pierwszy sztandar ufundowano w 1939 roku. Sztandar został poświęcony w dniu 3 maja. We wrześniu, po niemieckiej napaści na Polskę, podczas ewakuacji na wschód sztandar przebył tułaczą drogę ze strażakami aż pod Lwów, by po sześciu tygodniach powrócić na komorowicką ziemię.

Sztandar przy pomocy Pana Pindla ukryto - podobnie jak chorągiew OSP Komorowice Krakowskie - w ołtarzu głównym kościoła parafialnego. Sztandar wrócił do jednostki na Wielkanoc 1945 r.

Sztandar OSP Komorowice Śląskie z 1975 r. • fot. 150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


W 1975 roku strażacy z Komorowic Śląskich otrzymali niemalże identyczny sztandar, co ich koledzy z Komorowic Krakowskich.

Sztandar OSP Komorowice Śląskie z 1999 r. • fot. 150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej


Obecnie używany sztandar został ufundowany w 1999 roku z okazji 100-lecia jednostki.

W artykule wykorzystano zdjęcia sztandarów opublikowane w książce "150 lat Historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej autorstwa dr Jerzego Polaka.
Ariel Brończyk

Komentarze