Ulica Kromparecka do rozbudowy. Są pierwsze deklaracje

10 sierpnia 2019 2056

Radna Urszula Szabla złożyła w lipcu interpelację w sprawie wykonania odwodnienia na ulicy Krompareckiej.

fot. komorowice.pl


- Ulica Kromparecka, to jedna z dróg znajdujących się na tak zwanym Barku, w Komorowicach Krakowskich, w rejonie potoku Kromparek, który tak wiele niepokoju wzbudza wśród mieszkańców w czasie każdych, większych opadów deszczu - wyjaśnia na wstępie swojej interpelacji radna z Komorowic.

Urszula Szabla zwróciła uwagę, że ulica Kromparecka nie posiada odwodnienia, przez co w czasie ulew, woda zalewa posesje, a sama ulica zmienia się w rwący potok.

- Jedynym racjonalnym i trwałym rozwiązaniem jest wykonanie odwodnienia na ulicy, tak, aby uchwycić i zniwelować niszczący nadmiar opadów - wnioskuje radna.

Z odpowiedzi na interpelację dowiadujemy się, że projekt rozbudowy ulicy Krompareckiej posiada prawomocną decyzję zezwalająca na realizację robót budowlanych.

- W ramach projektu przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej i rozbudowę ulicy Krompareckiej do parametrów drogi klasy D o jednym pasie ruchu z zatokami mijania. Z uwagi na koszty wykonania tego zadania według wspomnianego projektu konieczne jest jego etapowanie - poinformował Adam Ruśniak, zastępca prezydenta miasta.

Rozbudowa ulicy Krompareckiej została wpisana na listę zadań drogowych możliwych do realizacji w latach 2019-2023.
admin

Komentarze