Rada Osiedla wybrała ulicę, która zostanie wyremontowana

11 sierpnia 2019 2351

Rada Osiedla Komorowice Śląskie podjęła decyzję, że z przysługującej w tym roku puli środków na inwestycje drogowe (100 tys. zł) wyremontowana zostanie ulica Hajduczka.

fot. komorowice.pl


Decyzją prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego od 2019 roku Rady Osiedli w Bielsku-Białej mogą wskazywać niewielkie inwestycje drogowe, które zostaną zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Koszt robót w skali roku nie może przekraczać 100 tys. złotych.

Rada Osiedla Komorowice Śląskie podjęła decyzję, że w 2019 roku na terenie osiedla wyremontowana zostanie ulica Hajduczka. Ponad 100-metrowy odcinek drogi ciągle nie posiada nawierzchni asfaltowej. Mieszkańcy ulicy od lat starali się o kompleksowy remont nawierzchni drogi - temat ten wracał co roku na zebraniach sprawozdawczych Rady Osiedla.

Miejski Zarząd Dróg ogłosił już przetarg na wykonanie remontu ulicy Hajduczka. W ramach inwestycji zostanie wykonane podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwami poprzez wzmocnienie
istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy - grunt stabilizowany ziarnistym dodatkiem hydrofobowym gr. 30 cm. Położone zostaną warstwy wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego. Pobocze będzie uzupełnione destruktem asfaltowym.

Wyłoniony w przetargu wykonawca na wykonanie robót będzie miał 30 dni od daty podpisania umowy.
admin

Komentarze