MZD zleci wykonanie projektów budowy dwóch chodników

22 sierpnia 2019 1447

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej chodników przy ulicach Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich i Cegielnianej w Komorowicach Krakowskich.ulica Mazańcowicka

Dla budowy jednostronnego chodnika przy ulicy Mazańcowickiej na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Burzliwej, zakres dokumentacji powinien obejmować:
 • budowę jednostronnego chodnika przy ulicy Mazańcowickiej w Bielsku Białej na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Burzliwej,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę odwodnienia jezdni i chodnika zakładającą wykorzystanie istniejących rowów odwadniających wraz z uzyskaniem w razie konieczności pozwolenia wodno-prawnego,
 • zabezpieczenie istniejących ogrodzeń (w razie konieczności) i/lub budowę ogrodzeń tymczasowych,
 • zabezpieczenie lub przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej, itp.
 • ewentualną przebudowę oświetlenia ulicy,
 • wycinkę kolidującego drzewostanu;

Projekt budowlany musi być gotowy do 210 dni od dnia zawarcia umowy MZD z wykonawcą.ul. Cegielniana

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Cegielnianej na odcinku od działki nr 2029/26 (koniec istniejącego chodnika) do ulicy Ceramicznej w Bielsku-Białej. Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika obejmuje:
 • budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Ceramicznej długości około 250mb,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę rowu odwadniającego w rejonie skrzyżowania z ulicą Ceramiczną,
 • zabezpieczenie istniejących ogrodzeń (w razie konieczności),
 • zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci
 • energetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjna, itp.
 • sporządzenie projektu gospodarki zielenią z inwentaryzacją drzew do wycinki oraz
 • projektem nasad zastępczych

Projekt budowlany musi być gotowy do 150 dni od dnia zawarcia umowy MZD z wykonawcą.
admin

Komentarze