Mieszkańcy mówią "nie" nowej hali w Komorowicach Śląskich

20 września 2019 2855

W rejonie ulic Bibliotecznej i Poligonowej w Komorowicach Śląskich prywatny inwestor planuje wybudować centrum prototypowo-wdrożeniowego branży automotive. Protest w tej sprawie wystosowali mieszkańcy wyżej wymienionych ulic.Pismo złożone w Urzędzie Miasta w imieniu mieszkańców ulicy Poligonowej i Bibliotecznej:

dotyczy: budowy hali centrum prototypowo-wdrożeniowego z zapleczem szkoleniowo-warsztatowo-socjalnym (obróbka stali) przy ul. Bibliotecznej w Bielsku-Białej na działkach: 4125/1-5, obręb Stare Bielsko, zgodnie z zawiadomieniem o prowadzonym postępowaniu z dnia 30 lipca 2019 r. znak UA.6730.440.2019.UM-GW.

W związku z prowadzonym ww. postępowaniem jako strony postępowania, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zgłaszamy stanowczy sprzeciw wobec powyższego i prosimy o odstąpienie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla opisanej inwestycji.

Planowa inwestycja dotyczy terenu, który zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie od naszych domów, ma powstać centrum prototypowo-wdrożeniowego branży automotive. Zagrożenia jakie powstaną bezpośrednio wpłynął nie tylko na nasze życie, ale i całe otoczenie tj., ul. Poligonowej i Bibliotecznej. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że na obszarze ulic Poligonowej i Bibliotecznej obowiązuje znak D-40 "Strefa zamieszkania", co oznacza, że ww. ulice są strefą w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Wiąże się to również z tym, że nie ma wzdłuż tych ulic żadnych poboczy ani chodników.

Zaznaczam, że powyższy przepis od lat nie jest respektowany, przede wszystkim przez osoby korzystające z pobliskich salonów samochodowych m.in. salonu należącego do Inwestora. Mowa tu o samochodach dostawczych (tirach), które od wielu lat skutecznie utrudniają bezpieczne poruszanie się odcinkiem ul. Poligonowej, o pracownikach owych salonów oraz zwykłych klientach, którzy za parking uważają całą ulicę. Nikt z osób korzystających z usług salonów samochodowych (jak i urzędników wydających kolejne decyzje) nie myśli w kategoriach, że w pobliżu owych salonów mieszkają ludzie, którzy zmuszeni są codziennie korzystać z ul. Poligonowej. Służby mundurowe również nie mają wpływu na opisanych użytkowników samochodów. Wielokrotne zgłoszenia do Straży Miejskiej czy Policji (np. o rozładowywaniu tirów na ul. Poligonowej) nie przyniosło żadnego efektu.

W tym miejscu chcemy dodać, że ulica Poligonowa w najszerszym miejscu ma 4 metry szerokości, w najmniejszym - ok. 3 metry szerokości. Samochody muszą ustępować sobie wzajemnie ustępować sobie miejsca przy wymijaniu. Brak jakiekolwiek pobocza utrudnia przejście pieszym (którzy przypomnę mają pierwszeństwo). Ulica Poligonowa jest bezpośrednim dojściem do Szkoły Podstawowej nr 30, gdzie w obecnej sytuacji dziecko (powyżej 7 roku życia) nie jest w stanie samodzielnie przejść tą ulicą. To samo dotyczy również osób dorosłych. Jest po prostu niebezpiecznie. Usytuowanie w ww. miejscu hali prototypowej spowoduje jeszcze większe natężenie ruchu nie tylko przez pracowników, ale również przez dostawców, kontrahentów oraz samochody które są na tych drogach testowane. Ponadto ul. Poligonowa jest oznaczona również jako ścieżka rowerowa.

Kolejnym zagrożeniem jakie bezpośrednio wpłynie na nasze życie jest cały proces obróbki stali. Chemia przemysłowa jaka będzie używana nie powinna znajdować się w tak bliskim sąsiedztwie od terenów zamieszkałych. W przedmiotowym obszarze ul. Poligonowej i Bibliotecznej nie ma kanalizacji. Wszelkiego rodzaju odpady, ciecze, które będą wchłaniane w grunt, uniemożliwią bezpieczne korzystanie z będących naszą własnością nieruchomości. Ponadto mamy obawy, że zostanie zaburzona gospodarka wodna. Woda opadowa z utwardzonej powierzchni, która znajduje się na wzniesieniu, spowoduje podtopienia niżej położonych działek.

Jesteśmy przekonani, że substancje chemiczne jakie będą używane przy tego rodzaju obróbce, wpłynął na nasze zdrowie, a w szczególności naszych małoletnich dzieci. Zagrożenia chemiczne to nie jedyne niebezpieczeństwo. Planowana inwestycja wiąże się również z hałasem, który bezpośrednio będzie wpływał na nasze życie. Poza hałasem dobiegającym z urządzeń z hali produkcyjnej, będą również występowały odgłosy zarówno ludzi pracujących jak i nowo pojawiających się samochodów pracowników. Praca w takim centrum wiąże się z minimum dwiema zmianami. Tak więc trudno uwierzyć w sytuację, że my zwykli mieszkańcy, będziemy mogli odpocząć, a korzystanie z będących naszą własnością nieruchomości będzie mocno utrudnione i ograniczone.

W tym miejscu pragniemy wspomnieć również o monitoringu jaki najprawdopodobniej będzie zainstalowany na planowanej inwestycji. Jeżeli będzie on wykraczał swoim zasięgiem poza obszar Inwestora (co w przypadku firm jest bardzo prawdopodobne) zostaniemy narażeni na utratę naszej prywatności, które jest nam zapewnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ponadto chcemy zwrócić uwagę, że w miejscu gdzie mieszkamy, jak podkreśliliśmy na wstępie pisma, są same domy jednorodzinne. Ustanowienie na omawianym terenie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, doprowadziłoby do braku sytuacji, w których bezpieczeństwo ludzi jest tak bardzo narażane.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie o odstąpienie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla opisanej inwestycji.
admin

Komentarze