Seniorzy mogą ubiegać się o bielską Kartę Seniora

30 września 2019 1460

Mieszkańcy Bielska-Białej, którzy ukończyli 65. rok życia, mogą składać wnioski o wydanie Karty Seniora. Dokument upoważnia do wielu zniżek - na razie w placówkach prowadzonych przez miasto.Program "Miejsce przyjazne dla seniorów" został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. i jest adresowany do osób, które ukończyły 65. rok życia i są mieszkańcami Bielska-Białej

Przystępując do Programu, seniorzy otrzymają imienną "Kartę Seniora", upoważniającą do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień i preferencji, przygotowanej przez miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do Programu.

Wnioski o wydanie "Karty Seniora" można składać lub przesyłać od 16 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu, regulamin i formularz wniosku znajdują się w zakładce "Miejsca przyjazne dla seniorów" na stronie www.seniorzybielsko.pl.
admin

Komentarze