Jak wyliczyć wynagrodzenie do listy płac?

6 sierpnia 2020 641

Artykuł sponsorowany

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników w oparciu o umowę o pracę, zobowiązany jest do naliczania i wypłacania im comiesięcznego wynagrodzenia wraz z innymi należnymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy. Szczegółowe informacje na ten temat notowane są w liście płac. Jak w prosty sposób można wyliczyć wynagrodzenie oraz wysokość składek ZUS do listy płac? Podpowiadamy.Jakie dane muszą być zawarte w liście płac?

Lista płac jest jednym z ważniejszych dokumentów księgowych potwierdzającym naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Prawidłowo sporządzona lista płac powinna zawierać w swojej treści informacje dotyczące między innymi:
 • nazwy pracodawcy;
 • okresu, którego dotyczy;
 • daty wypłaty wynagrodzenia;
 • nazwy bądź numeru listy płac;
 • wszystkich składników wynagrodzeń, naliczeń składek i podatku oraz wszelkich potrąceń.

Na liście płac obowiązkowo powinny znaleźć się także czytelne podpisy osób odpowiedzialnych za jej przygotowanie. Warto wiedzieć również o tym, że data wypłaty wynagrodzenia widniejąca na liście, jest jednocześnie datą rozliczania składek ZUS oraz podatku.

Jak obliczyć składki ubezpieczeniowe na liście płac?

Przed przystąpieniem do obliczenia składek ubezpieczeniowych widniejących na liście płac, trzeba koniecznie zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami procentowymi poszczególnych ubezpieczeń. Ponadto w tej sytuacji należy pamiętać o tym, że część składek pochodzących z wynagrodzenia opłacana jest przez pracodawcę, pozostała część stanowi koszty pracownika. Zobacz, jak łatwo wyliczyć wynagrodzenie oraz kwoty ubezpieczeń dla pracowników na liście płac, korzystając z pomoc.wfirma.pl.

Wysokość stóp procentowych składek odprowadzanych do ZUS opłacanych przez pracodawcę i pracownika, prezentuje się następująco:

 • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9% (w tym 1,25% z wynagrodzenia i 7,75% z podatku),
 • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% (9,76% pracodawca, 9,76% pracownik),
 • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe - 8% (6,50% pracodawca, 1,50% pracownik),
 • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% (pracownik),
 • Fundusz pracy - 2,45% (pracodawca),
 • FGŚP - 0,10% (pracodawca).

Jeżeli chodzi o składkę na ubezpieczenie wypadkowe (finansowane przez pracodawcę), to wysokość jej stopy procentowej uzależniona jest od zakładu pracy i waha się w granicach od 0,67 do 3,33%.

Dla przykładu wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe pracownika, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 2500 zł, jest równe 61,25 zł, z kolei składki na ubezpieczenie emerytalne 244 zł.

Wyliczenie wynagrodzenia dla pracowników

Wbrew ogólnie panującym przekonaniom obliczanie wynagrodzenia nie zawsze musi być skomplikowanym i czasochłonnym procesem, zwłaszcza jeżeli znamy podstawowe zasady naliczania płacy zatrudnionym pracownikom. W dzisiejszych czasach sporządzanie list płac ręcznie jest już rzadkością, zazwyczaj tworzone są one w specjalistycznych programach płacowych, co w dużym stopniu ułatwia firmom prowadzenie pełnej księgowości.
admin