[WIDEO] Zadymione Komorowice, czyli ruszył sezon grzewczy

1 listopada 2020 1107

Na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. Niestety jakość powietrza w Komorowicach dalej pozostawia sporo do życzenia.Jeden z mieszkańców Komorowic przesłał nam krótki film stworzony metodą poklatkową, który prezentuje zadymienie pomiędzy ulicami Hałcnowską i Barkowską, na wysokości ulicy Dusznickiej.

Miasto Bielsko-Biała uruchamia właśnie dla mieszkańców system miejskiego monitoringu jakości powietrza. Dane na specjalnej stronie internetowej prezentowane są w czasie rzeczywistym. W podglądzie mapy mieszkańcy mogą zobaczyć, jaki stan powietrza jest w danej chwili w różnych lokalizacjach miasta.

System dostępny jest przez stronę pod adresem https://www.powietrze.bielsko-biala.pl/

W ostatnim roku w naszym mieście zainstalowano i uruchomiono 35 czujników monitorujących jakość powietrza - 10 urządzeń Syngeos zostało zainstalowanych na budynkach szkół w różnych częściach miasta, natomiast 25 tzw. Ekosłupków ustawiono w przestrzeni publicznej - na placach, skwerach, w parkach i na osiedlach.

Ekosłupki to zaawansowane urządzenia służące do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych. Na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych oraz innych zanieczyszczeń oświetlenie ledowe przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. W zależności od zainstalowanego w danej lokalizacji modelu czujniki mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych (PM1, PM 2.5, PM 10), jak również innych zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3) czy formaldehydy. Urządzenia wykorzystują nowoczesne technologie cyfrowe w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w technice sensorowej. Dzięki podłączeniu do miejskiej sieci szerokopasmowej umożliwiają przetwarzanie danych online. Z kolei czujniki Syngeos służą do przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych jakości powietrza. Dotyczą takich danych pomiarowych, jak: temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych zintegrowane dane od dwóch producentów czujników można zaprezentować na jednej platformie: https://www.powietrze.bielsko-biala.pl/.

Dane na stronie prezentowane są w czasie rzeczywistym. W podglądzie mapy mieszkańcy mogą zobaczyć, jaki stan powietrza jest w danej chwili w różnych lokalizacjach miasta. Czujniki ekosłupków odróżniono wyglądem ikon od pozostałych czujników. Po kliknięciu na poszczególne czujniki, system zaprezentuje w panelu bocznym szczegółowe dane pochodzące z zainstalowanych sensorów. Udostępniany jest także wykres pokazujący poszczególne pomiary z okresu ostatnich 24 godzin. Kolor czujników w systemie informuje w czasie rzeczywistym o jakości powietrza zgodnie z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. Szczegółowe informacje dotyczące zakresów poszczególnych progów zostały zawarte w udostępnionej na dole strony legendzie. Mieszkańcy mogą także zapoznać się z zaleceniami, jak postępować przy złej jakości powietrza.

System miejskiego monitoringu jakości powietrza ma posłużyć do zwiększania świadomości społecznej na temat jakości powietrza, a także ostrzegać przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych miasta.

Dodatkowo mieszkańcy mogą także odczytywać informację z ekosłupków za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek, udostępnionej przez producenta mieszkańcom w ramach zawartej z miastem umowy. Aplikacja dla urządzeń dostępna jest do pobrania tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airsensorclient&hl=pl
admin

Komentarze