Pandemia nie przerwała pracy historyków nad monografią

24 listopada 2020 2385

Od kilku miesięcy historycy z Uniwersytetu Śląskiego prowadzą kwerendę archiwalną i biblioteczną, gromadząc materiał potrzebny do przygotowania monografii Komorowic.

Pandemia nie przerwała pracy historyków nad monografią Komorowic • fot. archiwum prywatne Rafała Krausa


Przypominamy, że 7 grudnia 2019 roku zarząd Stowarzyszenia Komorowice podpisał umowy z historykami, którzy podjęli się trudu opracowania monografii Komorowic.

Zespół redakcyjny tworzą: prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka - opracowuje najwcześniejszą, średniowieczną historię Komorowic, dr hab. Wacław Gojniczek - zajmuje się epoką nowożytną (XVI - XVIII wiek), dr hab. Lech Krzyżanowski pracuje nad historią Komorowic w XIX i XX wieku. Ponadto dr Ewa Janoszek bada rozwój przestrzenny oraz zabytki architektury i sztuki Komorowic.

W 2020 roku naukowcy rozpoczęli kwerendę. Choć jest ona utrudniona ze względu na pandemię, która wiosną, a także jesienią, unieruchomiła archiwa i biblioteki, Stowarzyszenie otrzymało już od historyków sprawozdanie.

Okazuje się, że materiały dotyczące Komorowic rozsiane są po kilku archiwach - nie tylko w Polsce, ale również w Czechach. Informacje o najstarszych dziejach Komorowic znajdują się m.in. w zespole ksiąg ziemskich krakowskich (1374-1500), który to należy do zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie. Najistotniejsze materiały związane z Komorowicami w okresie epoki nowożytnej znajdują się natomiast w zespole "Urbarialni komise Slezska, Karolinsky katastr" (Zemsky archiv w Opawie).

Dotychczasowa kwerenda pod kątem zagadnień dotyczących XIX i XX-wiecznych dziejów Komorowic prowadzi do wniosku, że w archiwach znajduje się obfita spóźnizna dokumentowa, obrazująca dzieje Komorowic, zwłaszcza w XX wieku.

Zgodnie z umową historycy z Uniwersytetu Śląskiego otrzymali już pierwszą transzę wynagrodzenia. Zostało ono wypłacone ze środków własnych Stowarzyszenia Komorowice, a także darowizny od AQUA S.A.

Zachęcamy wszystkie osoby, które mogą wesprzeć finansowo działania Stowarzyszenia Komorowice i dołożyć swoją cegiełkę do wydania książki o Komorowicach, o wpłatę darowizn na konto bakowe stowarzyszenia: Beskidzki Bank Spółdzielczy, 64 8111 0009 2001 0038 2207 0001.
admin

Komentarze