Zła jakość powietrza. Lepiej odpuścić aktywność na zewnątrz

2 grudnia 2020 566

We wtorek 2 grudnia po południu czujniki smogowe w Bielsku-Białej zapaliły się na kolor czerwony. Odradzamy wszelkiej aktywności na zewnątrz.

Jakość powietrza w Komorowicach - 2.12.2020, godz. 17.20


Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza w połączeniu ze wzmożoną emisją z sektora mieszkalnego spowodowały przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie miasta Bielsko-Biała wystąpi w dniu 02-03.12.2020 r. II poziom ostrzegania - Informacyjny, ostrzegawczy, operacyjny kolor czerwony (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego).

Ważność: Od godz. 9.00 dnia 02.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 03.12.2020 r.
admin

Komentarze