Kolejne ulice w Komorowicach zostaną skanalizowane

16 grudnia 2020 1029

Spółka AQUA przedstawiła prezydentowi miasta wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w gminie Bielsko-Biała. Znacząca część planu dotyczy nieskanalizowanych jeszcze ulic na terenie Komorowic Krakowskich.

fot. komorowice.pl


Zgodnie z przepisami plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych musiała przyjąć Rada Miejska. Stało się to na grudniowej sesji.

Poniżej przedstawiamy harmonogram budowy nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, a także remontu istniejących sieci, z uwzględnieniem ulic znajdujących się na terenie Komorowic Krakowskich i Komorowic Śląskich.

Budowa nowych sieci kanalizacyjnych
 • 2021 r. - ul. Taksówkarzy,
 • 2022 r. - ul. Katowicka
 • 2023 r. - ul Romańska
 • 2024 r. - ul. Fredry, ul. Jasna Rola, ul. Chłopska, ul. Żeńców

Modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnch
 • 2022 r. - ul. Inżynierska
 • 2023 r. - ul. Komorowicka, ul. Serenady, ul. Stażystów
 • 2024 r. - ul. Sejmowa

Modernizacja istniejących sieci wodociągowych
 • 2021 r. - ul. Taksówkarzy, ul. Jasna Rola, ul. Fredry, ul. Żeńców, ul. Dusznicka, ul. Hałcnowska, ul. Braterska
 • 2022 r. - ul. Hałcnowska
 • 2023 r. - ul. Syrokomli, ul. Ponętna, ul. Daszyńskiego
 • 2024 r. - ul. Jasna Rola, ul. Żeńców, ul. Dusznicka, ul. Fredry, ul. Chłopska, ul. Jana Chrzciciela, ul. Komorowicka, ul. Stażystów
admin

Komentarze