Dron straży miejskiej latał nad Komorowicami

18 grudnia 2020 873

Komorowice Krakowskie to kolejna dzielnica Bielska-Białęj, w której funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki Straży Miejskiej w Bielsku-Białej wzbili w powietrze swoje bezzałogowe statki powietrzne.

fot. UM Bielsko-Biała


Drony wyposażone w urządzenia do kontroli i analizy składu spalin wydostających się z domowych kominów można było dostrzec w dniu 17 grudnia 2020 r. na 24 ulicach ww. dzielnicy.

Spośród wytypowanych do kontroli nieruchomości dron wskazał na znacznie przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczeń wydobywających się z przewodów spalinowych budynku. Podjęte przez funkcjonariuszy dalsze czynności potwierdziły spalanie odpadów w piecu centralnego ogrzewania. Na właściciela nieruchomości nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego.

Podczas spalania śmieci w piecach domowych emitowane są szkodliwe substancje: pyły powodujące zanieczyszczenie metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze