Targowisko do kapitalnego remontu? Na razie tylko łatanie

16 lutego 2021 874

Radny Bronisław Szafarczyk zgłosił prezydentowi miasta konieczność remontu targowiska przy ulicy Żabiniec.

fot. komorowice.pl


Według radnego Bronisława Szafarczyka remont powinien być podzielony na dwa etapy. W etapie pierwszym (wiosna 2021 r.) targowisko powinno zostać uzupełnione o nową nawierzchnię z kruszywa. W drugim etapie miasto powinno wykonać odwodnienie placu oraz utwardzenie całej nawierzchni działki. Do tej inwestycji niezbędne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji
projektowej i ujęcie zadania w planach budżetowych miasta.

Poznaliśmy już odpowiedź prezydenta. - Ewentualny remont targowiska będzie możliwy do wykonania po przeprowadzeniu pełnej procedury projektowej oraz zaplanowania środków na ten cel - informuje zastępca prezydenta Adam Ruśniak.

W tegorocznym budżecie miasta nie ma środków na zaproponowany przez radnego Bronisława Szafarczyka drugi etap remontu targowiska. Niemniej w okresie wiosenno-letnim zostaną wykonane uzupełnienia nawierzchni targowiska, a także zostaną przeprowadzone prace remontowe ulic Czarnej i Żabiniec w ramach harmonogramu robót utrzymaniowych.
admin

Komentarze