Osiedlowy turniej piłki nożnej

9 września 2015 2105

Rada Osiedla Komorowice Krakowskie ogłasza zapisy na Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RO Komorowice Krakowskie, który odbędzie się 19 września 2015 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 29.

fot. komorowice.pl


Zgłoszenia 6-ścio osobowych drużyn przyjmujemy do 12 września br. w bibliotece przy ul. Olimpijskiej 16 w godzinach jej otwarcia lub telefonicznie pod nr 33 812 27 13.

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej 6-cio osobowej dla dzieci i młodzieży w Komorowicach Krakowskich

Cel turnieju:
- stworzenie możliwości aktywnego (sportowego) wypoczynku,
- integracja zawodników i drużyn oraz środowiska,
- promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.

Termin rozpoczęcia i miejsce:
19 września 2015 o godz 9.00 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 29.

Uczestnicy:
W turnieju wystartować mogą dzieci i młodzież.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem dopuszczenia do udziału w turnieju jest zgłoszenie drużyny do dnia 12 września 2015 r.
Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręcza organizatorowi listę zawodników z podanymi: imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia podpisaną przez kapitana drużyny.
Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. Drużyna występuje w wybranych przez siebie strojach. W razie nieposiadania przez drużynę jednolitych strojów, będą udostępnione oznaczniki.
Drużyna ubezpiecza się na własny koszt.

Zasady gry:
Turniej będzie odbywał się systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach.
Dwie najlepsze drużyny awansują do półfinałów.
Drużyna może zgłosić 8-miu zawodników bez możliwości dokonywania zmian w czasie rozgrywek.
Na boisku w meczu występuje 6 zawodników, w tym bramkarz.
Czas gry wynosi w grupach 1x15min,od półfinałów 1x20min.
Zawody rozgrywane będą piłka nożną o rozmiarze 4.
Zmiany zawodników dokonywane systemem „hokejowym".
Zmiany wykonywane są przy środkowej części boiska.
W przypadku nie stawienia się zespołu po upływie 5 minut od wyznaczonego terminu (walkower 3:0).
Po wybiciu piłki na aut, rozpoczęcie gry następuje poprzez wprowadzenie piłki nogą z linii lub zza linii bocznej boiska.
Po wybiciu piłki poza linię pola bramkowego, wprowadzenie jej do gry następuje poprzez rzut ręką przez bramkarza.
Wyrzut ręką tylko na własną połowę, po przekroczeniu linii środkowej boiska - strata piłki.
Grę wznawiają przeciwnicy tak jak z autu.
Wszystkie rzuty wolne bezpośrednie.
Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach wynosi 5 metrów.
Rzut karny wykonywany jest z linii pola bramkowego.
Pozostałe przepisy według ustaleń PZPN.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Punktacja:
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.,
Za remis 1 pkt.
Za przegraną 0 pkt

Końcowa kolejność w grupie „każdy z każdym”.
O zajęciu miejsca decydują:
Większa ilość zdobytych punktów
Przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów o zajętym miejscu decyduje:
1. Wynik bezpośrednich spotkań
2. Korzystniejsza różnica bramek
3. Większa liczba zdobytych bramek
W przypadku remisu w w/w sytuacjach:
Decydować będą rzuty karne
Za zajecie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują nagrody

Kary i sankcje:
Kary indywidualne:
W rozgrywkach obowiązują kary minutowe 2,5 min oraz
Wykluczenie - czerwona kartka
Zawodnik wraca na boisko z kary minutowej po upływie czasu lub stracie bramki przez jego drużynę
W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od dwóch spotkań lub całkowicie wykluczony z rozgrywek

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
admin

Komentarze