Kolejne podeście do aktualizacji projektu nowego ronda

22 marca 2021 927

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej po raz drugi ogłosił przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej.

fot. komorowice.pl


Ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku zamówienie publiczne zostało unieważnione, gdyż wszystkie cztery oferty przekraczały kwotę, którą MZD zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (62 tys. zł).

W ramach aktualizacji dokumentacji Projektant zobowiązany jest wykonać w szczególności:
  • sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań projektowych (geometria, przejezdność itp.),
  • aktualizację uzgodnień branżowych,
  • projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu,
  • zamienne projekty podziału nieruchomości (w razie konieczności),
  • zamienny projekt odwodnienia drogi wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Czorsztyńskiej i Ostowej (zgodnie z załączoną koncepcją - załącznik nr 2),
  • zamienne (zaktualizowane) projekty branżowe (w razie konieczności),
  • projekt kanału technologicznego (w razie konieczności),
  • projekt gospodarki zielenią,
  • aktualizację kosztorysu, przedmiaru, TER oraz STWiORB,
  • aktualizację mapy do celów projektowych.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 260 dni na sporządzenie aktualizacji projektu.

admin

Komentarze