Zlikwiduj kopciucha i zyskaj nawet 22 tys. dotacji!

20 kwietnia 2021 880

19 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków do projektu grantowego "Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej". Właściciel domu jednorodzinnego w Bielsku-Białej, który zdecyduje się zlikwidować stary kocioł na węgiel lub inne paliwo stałe, będzie mógł otrzymać grant na zmianę systemu ogrzewania.

Smog w Komorowicach • fot. komorowice.pl


Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że w dniach od 19 kwietnia do 19 maja 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków do projektu grantowego pn. Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej, który miasto zamierza zgłosić do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

Program adresowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych w Bielsku-Białej ogrzewających je węglem lub innym paliwem stałym, pragnących przejść na ogrzewanie ciepłem sieciowym, gazem, prądem czy pompą ciepła. Do projektu zgłoszony może być tylko ten dom, który jest ocieplony (oddany do użytku po 2008 roku lub w którym wykonano już termomodernizację) lub zostanie ocieplony przed wykonaniem modernizacji kotłowni, np. przy wykorzystaniu programu rządowego Czyste Powietrze lub ze środków własnych.

Projekt charakteryzuje bardzo wysoki poziom dofinansowania: do 100 procent kosztów kwalifikowanych netto, lecz nie więcej niż 22.000 zł na dowolnego rodzaju pompę ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła zasilane z sieci ciepłowniczej, gazem lub energią elektryczną. Z dofinansowania z programu może skorzystać każdy właściciel budynku jednorodzinnego spełniającego warunki programu, przy czym wysokość dochodów nie jest kryterium kwalifikacyjnym w tym projekcie.
Udział w nim można łączyć z udziałem w rządowym programie Czyste Powietrze np. na wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji.

Grantowy projekt podlega ocenie przez organizatora konkursu, którym jest Zarząd Województwa Śląskiego. Termin oceny to grudzień 2021 r. Tak więc projekt będzie realizowany pod warunkiem pozytywnej oceny w konkursie. Planowana realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych w ramach projektu obejmie lata 2022-2023.

Szczegółowe informacje o naborze do projektu grantowego oraz komplet dokumentów do pobrania znajdują się na stronie: https://www.miastodobrejenergii.pl/aktualnosci/startujemy-z-naborem-do-projektu-grantowego-pn-likwidacja-starych-zrodel-ciepla-na-paliwa-stale-w-bielsku-bialej/

Warto zajrzeć też na Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii/posts/6103419489684295
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze